E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Riviera holding" d.d. Poreč

Brčić, Tanja (2006) Organizacija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Riviera holding" d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (329kB)

Sažetak

Ljudski resursi su najvažniji dinamički i kreativni čimbenik svakog poduzeća. Oni stvaraju ideje, planiraju, pokreću i realiziraju određene pothvate u poduzeću. U svijetu se sve više naglašava koncept ljudskog kapitala koji ističe izuzetno značenje izobrazbe, znanja, vještina i sposobnosti kadrova za ekonomski razvoj. Poduzeće treba za ispunjenje svih svojih proizvodnih i ekonomskih zadataka u prvom redu ljude. Sredstva za proizvodnju mogu doći do izražaja samo ako ih ljudi upotrebljavaju, kontroliraju, održavaju, u protivnom to su samo beskorisni predmeti. Sredstva za rad sudjeluju pasivno, a ljudi aktivno u proizvodnom procesu. Maksimalan učinak postiže se kada čovjek sebe učini korisnim, kada se rad u poduzeću organizira tako da čovjeka zadovoljava i osobno i kao člana organizacije. Realizacija maksimalnog stupnja zadovoljstva je teška iz razloga što svaki čovjek ima svoje potrebe i interese, tako da se postavlja problem pred organizaciju većeg broja ljudi. Treba izvršiti takvu organizaciju da se zadovolje interesi velikog broja pojedinaca kao i zajednički interesi organizacije. Iz ove problematike definiran je predmet istraživanja ovog rada, tj. važnost upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću, kao jednog od najznačajnijih činitelja uspješnog poslovanja i razvoja poduzeća s posebnim naglaskom na odnos poduzeća prema zaposlenicima te odnos zaposlenika prema poduzeću, gdje se teži ka ostvarenju što skladnijeg međusobnog odnosa. Cilj ovog diplomskog rada je, upoznati se sa teorijskim odrednicama organizacije poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, dok je zadatak bio prikazati organizaciju Poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Riviera holding" d.d. Poreč, te usporediti teorijska saznanja sa stanjem u praksi, tj. u navedenom poduzeću. U izradi ovog rada, nastojalo se objektivno i nepristrano prikazati činjenice i informacije do kojih se došlo u istraživanju. Uz najčešće korištenu metodu intervjua, kojom je dobiven najveći broj informacija vezanih za poduzeće "Riviera holding" d.d. Poreč, u istraživanju su ovisno o potrebi korištene i odgovarajuće kombinacije slijedećih metoda: metoda indukcije i dedukcije, metoda analize i sinteze, komparativna metoda, te metoda deskripcije. U obradi podataka prikupljenih prilikom istraživanja korištene su statistička metoda i metoda klasifikacije podataka. Diplomski rad se sastoji od pet međusobno povezanih dijelova. U uvodnom dijelu je definiran cilj i zadatak rada, prikazana je struktura rada, te su navedene primijenjene znanstveno-istraživačke metode. U drugom i trećem dijelu rada teorijski su obrađeni organizacija i poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima, sa posebnim naglaskom na pojam, razvoj i mjesto funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, te planiranje i razvoj ljudskih potencijala. Četvrti dio se odnosi na prezentaciju poduzeća "Riviera holding" d.d. gdje se u kratkim crtama opisuje organizacija i vlasnička struktura poduzeća, te se analiziraju ljudski potencijali i financijsko poslovanje poduzeća. U petom dijelu je detaljnije prikazana organizacija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Riviera holding" d.d. Poreč, mjesto i zadaci funkcije u organizaciji. Kroz svako poglavlje se opisuje proces realizacije, pa su tako analizirani postupci pridobivanja i odabira kandidata, obuka i razvoj kadrova, mogućnost profesionalnog razvoja, obrazovanja, poticanje uspješnosti na poslu i motivacija kadrova. Na kraju petog dijela je dana ocjena organizacije Poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću. Posljednji dio, Zaključak, predstavlja sintezu ukupnog izlaganja i rezultata istraživanja, donose se zaključne konstatacije i osvrt na cjelokupan rad. Na kraju rada nalazi se Literatura te Popis tablica i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_6
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:25
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:25
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/799

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku