E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekološka poljoprivreda

Licul, Martina (2007) Ekološka poljoprivreda. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (317kB)

Sažetak

Poljoprivreda se u najužem poimanju može definirati kao gospodarska aktivnost u okviru koje se uzgajaju biljke i životinje u svrhu proizvodnje proizvoda koji primarno zadovoljavaju prehrambene potrebe stanovništva.1 Uzgajanju biljaka i životinja tj. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji najčešće se pridodaje i prerada njezinih proizvoda na vlastitom gospodarstvu, i to u manjem opsegu i bez složenijih sredstava i opreme, što znači domaća prerada. Najveći nedostatak konvencionalne poljoprivrede je da je ona jedan od najvećih onečišćivača okoliša, pitke vode, zraka i tla. Taj nedostatak nastoji se ublažiti ekološkom poljoprivredom. Cilj ovog diplomskog rada je ukazati na prednosti ekološke poljoprivrede kao dijela poljoprivredne djelatnosti koja smanjuje onečišćenje okoliša, zadržava plodnost tla te poboljšava zdravlje i živote ljudi. Rad se, pored uvoda i zaključka, sastoji od pet dijela. U drugom poglavlju dana je definicija ekološke poljoprivrede te njezin razvoj. Opisuju se načela kojih se moraju pridržavati proizvođači eko-proizvoda te oblici ekološke poljoprivrede. Navedeni su poljoprivredno-tehnički zahvati poput obrade tla, gnojidba, plodored i zaštita bilja te temeljne razlike između ekološke i konvencionalne poljoprivrede. U trećem poglavlju dati su temeljni podaci o ekološkom maslinarstvu, vinarstvu i pčelarstvu, prikazuju se agrotehničke mjere te se navode i objašnjavaju koraci do ekomarkice. Četvrto poglavlje se veže uz Republiku Hrvatsku. Prikazuje se kojeje stanje u hrvatskoj poljoprivredi, s naglaskom na ekološkoj poljoprivredi. Opisan je znak ekološkog proizvoda, tipovi ekoloških proizvođača su dani odabrani proizvođači ekoloških proizvoda. Budući da se ekološka poljoprivreda obavlja na seoskom imanju u petom poglavlju opisuje se problematika ruralnog razvoja te dan je primjer Agencija za ruralni razvoj Istre. Metode koje su se koristile pri izradi ovog rada su metode deskripcije, kompilacije, sinteze i analize.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2007_11
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 631 Poljoprivreda općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 16 Pro 2011 08:42
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/804

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku