E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Efikasnost fiskalne politike kao makroekonomskog stabilizatora u kratkom roku

Faraguna, Valentina (2007) Efikasnost fiskalne politike kao makroekonomskog stabilizatora u kratkom roku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (495kB)

Sažetak

Narodna privreda kao živi organizam sastoji se od velikog broja varijabli i većeg broja međuzavisnosti među njima te bilo koja promjena utječe , direktno ili indirektno na ostale varijable . Ekonomsku politiku možemo definirati kao svjesne , namjerne promjene određenih ekonomskih varijabli koje vrše subjekti ekonomske politike radi ostvarenja nekog unaprijed određenog cilja .Postoje četiri vrste ekonomske politike: politika cijena i dohodaka, monetarna politika , fiskalna politika i politika ekonomskih odnosa s inozemstvom . No, kao najvažnija sastavnica ekonomske politike javlja se fiskalna politika . Fiskalna politka ima nekoliko temeljnih gospodarskih ciljeva , a to su : povećanje proizvodnje i zaposlenosti , ostvarivanje stabilnog tržišta i cijena te postizanje ravnotežne bilance plaćanja . Postoje dvije kategorije međucilja preko kojih fiskalna politika komunicira sa svim navedenim ciljevima , a to su potencijalni output i njegovo pretvaranje u stvarni . Potencijalni output određen je visinom kapitala , kvalitetom i količinom rada , dostignutom razinom tehnološkog napretka dok njegovo pretvaranje u stvarni output ovisi o adekvatnosti agregatne potražnje . Stavljanje naglaska fiskalne politike na reguliranje nivoa efektivne potražnje javlja se u ulozi određujućeg faktora dinamike i stabilnosti privrednih kretanja tako da je fiskalna politika stekla najpotpuniju afirmaciju na makroekonomskom planu . Kad govorimo o makroekonomskim učincima primjene fiskalne politike govorimo o izvedenim učincima koji se javljaju nakon mikroekonomskih učinaka . Među najznačajnije makroekonomske učinke fiskalne politike uvrštavaju se stabilizacijski koji se odnose na reguliranje ukupne ponude i potražnje , učinci na alokaciju resursa , antiinflacijski učinci , učinci redistribucije nacionalnog dohotka i dr. Ovaj diplomski rad pokušava odgovoriti na pitanje efikasnosti fiskalne politike kao makroekonomskog stabilizatora u kratkom roku . Prilikom razmatranja makroekonomske stabilnosti često se spominju parcijalni pristupi identificirajući makroekonomsku stabilnost s jednom makroekonomskom kategorijom te se nedovoljno razlikuju uzroci , uvjeti i pojavni oblici nestabilnosti. Pri izradi ovog diplomskog rada korištene su znanstvene metode analize , sinteze , deskripcije , komparacije , apstrakcije i konkretizacije te definicije i klasifikacije . Također su pri izradi korišteni tuđi stavovi , spoznaje i zaključci koji su citirani na uobičajeni način i povezani su korištenom literaturom fusnotama . Rad je sastavljen u četiri povezana poglavlja i svako od njih obrađuje jedan dio ove složene tematike. Nakon uvoda , koji u kratkim crtama opisuje fiskalnu politiku i njezin makroekonomski stabilizacijski učinak slijedi prvo poglavlje . U drugom poglavlju koji nosi naziv Fiskalna politika obrađeni su elementi fiskalne politike koje se odnose na ciljeve , nositelje , instrumente kao i djelovanje fiskalne politike na ekonomski rast , na preraspodjelu dohotka i imovine kao i ostale efekte. Treće poglavlje nosi naziv Učinak fiskalne politike na stabilizaciju i opisuje se utjecaj fiskalne politike na stabilizaciju zatim razni pristupi ekonomske stabilizacije objašnjeni su uz pomoć grafova kao i problemi koji se javljaju kod provođenja politike stabilizacije . Četvrti dio s naslovom Utjecaj fiskalne politike na makroekonomsku ravnotežu hrvatskog gospodarstva opisuje kratki osvrt o utjecaju fiskalne politike na gospodarski razvoj Hrvatske , kratkoročni i dugoročni aspekti fiskalne politike zatim makroekonomski ciljevi te instrumenti i akcije makroekonomske politike Posljednji dio ovog diplomskog rada je zaključak u kojem se rezimira sve rečeno u prethodnim poglavljima .

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2007_17
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 16 Pro 2011 08:42
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/811

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku