E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Klasteri - Nositelji konkurentske prednosti

Cukon, Marko (2007) Klasteri - Nositelji konkurentske prednosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (383kB)

Sažetak

U prošlosti se razvitak zemlje zasnivao na komparativnim prednostima, poput jeftine radne snage i proizvodnih resursa, dok se danas razvitak zemlje zasniva na znanju i razvijenoj infrastrukturi, visokoj tehnologiji i inovacijama. Suvremeni trendovi, kao posljedica razvoja, koji intelektualni kapital sve više stavljaju u središte i uz čiju se pomoć povećava održiva konkurentnost gospodarskih subjekata, postaju nezaobilazni i sve važniji činitelji razvoja gospodarskih subjekata. Uzroci konkurentnosti, kao što su smanjenje troškova, dodatna vrijednost i nove tržišne mogućnosti potiču inovaciju radi povećanja kvalitete i osposobljavanja gospodarskih subjekata. Sam inovacijski proces uspostavlja dodatnu vezu s tržištem i širim okružjem te združuje različite aktivnosti projektiranja, znanstvenog istraživanja, istraživanja tržišta, razvijanja tehnološkog procesa, organizacijskog restrukturiranja i stručnog usavršavanja djelatnika. U novije se vrijeme spoznalo da prednosti veličine mogu ostvariti mali i srednji gospodarski subjekti koji posluju u klasterima. Klasteri predstavljaju model razvoja gospodarskih subjekata, osobito malih i srednjih, budući da umrežavanjem oni pokreću razvoj na lokalnoj razini. Zemljopisna koncentracija suparnika, kupaca i dobavljača u regiji unaprijedit će inovacije i konkurenciju u klasteru. To podrazumijeva složenost procesa. Stoga se javlja nužnost usklađene suradnje svih potencijalnih sudionika u razvoju klastera, od Vlade, potencijalnih gospodarskih subjekata kao kandidata za klaster, raznih konzultantskih timova i financijskih institucija te ostalih gospodarskih subjekata. Predmet ovog rada su klasteri i njihov doprinos konkurentnosti, razvoju, unaprijeđenju i poboljšanju stanja hrvatskog gospodarstva. Svrha i cilj rada je ukazati na efekte koje klasteri imaju na gospodarstvo, odnosno mogućnost poboljšanja konkurentnosti samog gospodarstva, utvrditi polazne osnove za budući razvoj kao i perspektive njihova razvoja. Rad je podijeljen u 4 poglavlja. U drugom poglavlju govori se o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva prema Porterovom «dijamantu», nacionalnim i strateškim ciljevima konkurentnosti u Hrvatskoj, ulaganju i prizvodnosti, preporukama za povećanje nacionalne konkurentnosti, programu jačanja konkurentnosti te analizi same konkurentnosti Republike Hrvatske. U trećem poglavlju definiran je pojam samih klastera, prikazane su vrste klastera prema različitim kriterijima, prednosti i nedostaci takvih udruživanja, razrađene su faze njihova stvaranja te upravljanje njihovim razvojem. U četvrtom poglavlju obrađeni su klasteri u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na: Udrugu-cluster metalaca sjevernog Jadrana te Granski cluster gradnje cijevnih sustava. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su bibliografske jedinice i knjige, studije, članci iz ekonomskih časopisa, zbornika radova, internet izvori te intervju s gospodinom Popović Draganom, direktorom Udruge-clustera metalaca Sjevernog Jadrana zahvaljujući čijoj nesebičnoj suradnji je prikazan i analiziran ovaj klaster koji mnogima služi kao ogledni primjer kako bi se trebalo provoditi formiranje i organizacija klastera u Hrvatskoj. U radu su korištene metode analize, sinteze, komparacije i kasifikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_19
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.5 Trgovina s inozemstvom. Vanjska trgovina. Međunarodna trgovina
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:51
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/813

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku