E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Revizija ciklusa nabave trgovačkog društva "β" u revizorskoj tvrtki "Revis" d.o.o.

Štokovac, Svjetlana (2007) Revizija ciklusa nabave trgovačkog društva "β" u revizorskoj tvrtki "Revis" d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Revizija1 (lat. revidere), doslovno znači opet pregledati ili nanovo pregledati, preispitati odnosno izvršiti reviziju. Ovo pojmovno terminološko značenje nedvojbeno navodi na zaključak da revizija nema za cilj ispitivanje poslovnih promjena koje su u tijeku već završenih poslovnih promjena koje se odnose na određeno razdoblje. Reviziju obavljaju stručne nezavisne osobe na način da prikupljaju i procjenjuju dokaze o usklađenosti kvantitativnih informacija s utvrđenim kriterijima (načelima, standardima, propisima, politikama i sl.) o čemu podnose i pisano izvješće. Revizija je u Hrvatskoj za razliku od razvijenih zemalja Europe i ostalog svijeta bila prilično nerazvijena što se može pripisati više agrarnom nego industrijskom načinu privređivanja. Počeci organizirane revizije ipak se javljaju 1935.g. kada je osnovan prvi revizorski ured u Zagrebu. No nakon 5 desetljeća transformacijom načina privređivanja tj. pretvaranjem društvenih poduzeća u druge oblike vlasništva temeljene na privatizaciji, revizija mijenja svoju ulogu i postaje jedan od oblika nadzora nad kapitalom vlasnika. Prema novom Zakonu o reviziji (N.N. 146/05)2 uređuje se obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju se osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske gospodarske komore te nadzor njezina poslovanja, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije te druga pitanja u vezi s revizijom. Po starom Zakonu o reviziji (Narodne novine RH, br. 90/1992)3 uređuje se revizija financijskih izvještaja poduzetnika sa sjedištem informacijskog sustava u RH. Organiziranje interne revizije prepušteno je na volju svakom pojedinom pravnom subjektu izuzev banaka gdje je to zakonski uvjetovano. Prema svrsi s kojom se revizija izvodi, odnosno prema predmetu revizije koji može biti usmjeren na informacije, postupke ili poslovanje, revizija se dijeli na: a) reviziju, financijskih izvještaja koja obuhvaća prikupljanje dokaza o financijskim izvještajima (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama glavnice, novčani tijek i bilješke), b) revizija pravilnosti ili zakonitosti – ispituje primjenu posebnih postupaka, politika, pravila zakona, ugovora i sl. c) revizija poslovanja koja se odnosi na ispitivanje ekonomočnosti i efektivnosti tj. na ispitivanje efikasnosti poslovanja, d) poseban oblik revizije koji se odnosi na izvođenje programa od interesa za cijelo društvo, kao npr. informacije vezane za ekologiju, zaštitu čovjekove okoline, politiku zapošljavanja, politiku potrošača. Ovaj oblik revizije ne provode nezavisni revizori već grupa ljudi, specijalista koji imaju određeni interes. Revizori se dijele na tri grupe: a) nezavisni (eksterni) revizori – koji nikada nisu vlasnici niti djelatnici poduzeća u kojem obavljaju reviziju, iako naknadu za svoju uslugu primaju od poduzeća gdje reviziju obavljaju., b) interni revizori – djelatnici u poduzeću u kojem obavljaju funkciju revizora., c) državni revizori – djelatnici nekog državnog organa, te revizija može biti internog i eksternog karaktera. Ovaj diplomski rad obrađuje temu ˝revizija ciklusa nabavne funkcije˝. Ciklus nabave je računovodstveni ciklus koji se odnosi na nabavu i plaćanje roba i usluga dobavljačima. Pod stjecanjem robe i usluga misli se na nabavu sirovina, zaliha potrošnog materijala, proizvodne opreme, namještaja te na plaćanje popravaka i održavanja komunalnih i profesionalnih usluga. Revizija ciklusa nabave i njegovih računa nije teška i ne prate je stalni računovodstveni problemi. Međutim, revizijsko ispitivanje je pokazalo da su u ciklusu nabave i povezanim računima vjerojatnije značajne pogreške nego na ostalim računima. Ovaj diplomski rad je podijeljen na dva dijela; prvi dio je teorijski koji govori općenito o reviziji ciklusa nabave da nas bolje upozna sa tim ciklusom, a drugi dio rada je praktični dio koji se odnosi na reviziju ciklusa nabave trgovačkog društva ˝  ˝ u revizorskoj tvrtki ˝ REVIS˝ d.o.o. Cilj ovog diplomskog rada je da se po fazama detaljno prikaže i obrazloži način izvršenja revizije ciklusa nabave koji čini jedan dio revizije financijskih izvještaja trgovačkog društva ˝β˝ koristeći radnu dokumentaciju revizorske tvrtke ˝REVIS˝ d.o.o. Pri izradi ovog rada korištene su ove metode: induktivna, deduktivna i metoda klasifikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_20
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:37
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/814

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku