E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Logistički pristup odabiru kanala nabave

Perišić, Ivan (2007) Logistički pristup odabiru kanala nabave. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (315kB)

Sažetak

Opći cilj diplomskog rada je proširiti spoznaje i opisati proces logističkog pristupa odabiru kanala nabave. Predmet razmatranja u diplomskom radu jesu poslovna funkcija nabave i kanali nabave. Posebni cilj rada je proučiti proces donošenja odluke o odabiru kanala nabave. Pritom je značajno pimjeniti logistički pristup. Obradom procesa odabira kanala nabave nastojat će se ukazati kako se primjenom logističkog pristupa u tom slučaju pridonosi efikasnijem poslovanju. Za analizu logističkog pristupa odabira kanala nabave trebalo je primjeniti teorijske spoznaje i zaključke. U tu je svrhu korištena znanstvena i stručna literatura, tj. podaci različitih autora koji su nastojali razlučiti utjecaj poslovne logistike u okviru različitih gospodarskih sustava kao i njezin utjecaj na poslovne odluke menadžmenta. Pored toga, u izradi rada korišteni su podaci iz internih izvora tvrtke koja je izabrana kao primjer, kao i oni do kojih se došlo provedbom intervjua sa zaposlenicima tvrtke. Prilikom proučavanja problema i iznošenja rezultata istraživanja unutar ovog rada korištene su različite znanstvene metode, i to: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda generalizacije i specijalizacije, metoda dokazivanja i opovrgavanja, komparativna metoda, statistička i matematička metoda. Kombinacijom navedenih metoda nastojalo se doći do odgovarajućih rezultata, kako bi se ostvarili ciljevi koji su postavljeni pri izradi diplomskog rada. Rad se sastoji od sedam dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena u tri dijela. Prvi dio rada odnosi se na uvodna razmatranja, u kojima se iznose predmet i cilj istraživanja, zatim izvori korištenih podataka i metode rada te struktura rada. U drugom dijelu rada razrađene su 2 teorijske postavke logistike od pojma logistike i logističkog sustava, preko značenja i uloge logistike u poslovanju, pa sve do odnosa pojedinih poslovnih funkcija i logistike. Treći dio rada odnosi se na područje logistike nabave, kanale nabave, te čimbenike koji utječu na logistički pristup odabira kanala nabave. Iskazane su sve utjecajne varijable i postavke koje su obuhvaćene istraživanjem tržišta nabave a služe kao podloga za pristup odabiru kanala nabave. Četvrti dio rada daje osvrt na logistički pristup u odabiru kanala nabave na primjeru konkretnog poduzeća. Peti dio rada predstavlja sintezu provedenog istraživanja kao i analizu međusobnog teorijskog i praktitičnog djelovanja. Šesti dio rada sadrži popis korištene literature, dok se u sedmom dijelu daje popis slika i tablica.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_23
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.34 Logistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:19
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/817

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku