E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2003. do 2006. godine

Šimunić, Nataša (2007) Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2003. do 2006. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (446kB)

Sažetak

Monetarna politika jedna je od najvažnijih politika svake države od vrlo velike važnosti za cjelokupno gospodarstvo i opće blagostanje države. Nemoguće je zamisliti modernu ekonomiju bez kvalitetne monetarne politike. S obzirom da postoji puno nejasnoća vezano za termin same monetarne politike i njezinih instrumenata, čak i među samim ekonomistima, problem istraživanja ovog rada je pokušati približiti i shvatiti pojmove kao što su monetarna politika, njezini ciljevi, instrumenti monetarne politike te pobliže objasniti neke od tih instrumenata, kako općenito, tako i njihovu primjenu u Republici Hrvatskoj. Svi pojmovi obuhvaćeni ovim istraživanjem vrlo su važni za gospodarstvo i stabilnost svake države. Mnogo je različitih i važnih instrumenata monetarne politike te je svrha ovog rada iznjeti osnove o tim instrumentima, njihove karakteristike, sličnosti i razlike, kada i iz kojeg razloga se upotrebljavaju te pobliže pokušati objasniti njihov utjecaj na stanje u ekonomskom i monetarnom području države. Cilj rada je uočiti važnost instrumenata i same monetarne politike za ekonomiju svake moderne države te upravo zbog toga obraditi složenu problematiku monetarne politike i njezinih instrumenata općenito. Postoji niz znanstvenih metoda pomoću kojih se formuliraju problemi istraživanja, te analiziraju činjenice. U istraživanju problematike instrumenata monetarne politike i formuliranju rezultata istraživanja u odgovarajućim kombinacijama korištene su indukativna i dedukativna metoda, metoda analize i sinteze, povijesna metoda, metoda deskripcije, kompilacijska i komparativna metoda. Problematika seminarskog rada sustavno je prezentirana u četiri međusobno povezanih tematskih cjelina. U prvom dijelu, Uvodu, postavljen je problem istraživanja, obrazloženi su svrha i cilj istraživanja, navedene su znanstvene metode koje su korištene pri izradi rada, te struktura rada. U drugom dijelu s naslovom Monetarna politika dan je kratak osvrt na važnost monetarne politike i njezine funkcije, te institucija nadležnih za provođenje politike. Također je definiran sam pojam monetarne politike. Pobliže su opisani konačni ciljevi monetarne politike i njihova važnost za gospodarstvo općenito. Prikazana su sredstva potrebna za ostvarenje konačnih ciljeva, kao što su bliži ciljevi i razne ekonomske varijable te način kako centralna banka pomoću tih sredstava dolazi do konačnih ciljeva koji su zadani monetarnom politikom. U nastavku su prikazane podjele instrumenata monetarne politike te njihova uloga u ostvarivanju monetarne politike. Pobliže su objašnjenje podjele instrumenata na kvantitativne i kvalitativne te zasebno svaki od njih kao što su politika otvorenog tržišta, instrument kamatne stope centralne banke, obvezne rezerve, ograničavanje i selekcioniranje kredita i dr. U trećem dijelu, Monetarna politika u Republici Hrvatskoj, iznesene su glavne karakteristike i problemi monetarne politike. Opisana je uloga centralne banke u ostvarivanju ciljeva monetarne politike. Također su objašnjeni glavni ciljevi i zadaci centralne banke, njezin utjecaj na monetarnu politiku, njezine mjere i instrumenti kojima se koristi za provođenje monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Zasebno su pojašnjeni pojmovi svih devet instrumenata koje provodi Hrvatska narodna banka, način njihovog provođenja te njihov utjecaj na monetarna kretanja u Republici Hrvatskoj. U posljednjem dijelu, Zaključku, navedena je sinteza rezultata istraživanja koji su prikazani u diplomskom radu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_24
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:46
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/818

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku