E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kompatibilnost strategije i organizacijske strukture T-HT-a d.d.

Bršić, Mirjana (2006) Kompatibilnost strategije i organizacijske strukture T-HT-a d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (741kB)

Sažetak

T-Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu T-HT) jedini je pružatelj punog spektra telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. Stalnim tehnološkim razvojem i ulaganjem u kadrove, T-HT je svojim korisnicima omogućio cijeli niz usluga podijeljen u segmente: nepokretna mreža, pokretne komunikacije te Online. T-HT kao kompanija koja samostalno djeluje nakon razdvajanja od Hrvatske pošte, prateći nove telekomunikacijske trendove okreće se prema korisniku i tržištu. Uspješna i kreativna organizacija ne može postojati bez odgovarajuće organizacijske strukture pa tako ni T-HT. Za područje istraživanja uzeta je organizacija poduzeća na konkretnom primjeru iz prakse, u ovom slučaju, T-HT d.d. Osnovna svrha i cilj istraživanja ovog rada je analizirati organizacijski model T-HT-a kao dioničkog društva, te ukazati na važnost strategije u oblikovanju organizacijske strukture,i to u okviru postojećih organizacijskih rješenja. Diplomski je rad sustavno predočen u pet dijelova, jer to zahtjeva kompleksnost tematike koja je u njemu obrađivana. U prvom, uvodnom dijelu, definirani su svrha i predmet istraživanja, obrazložena je struktura rada i navedene su najvažnije znanstvene metode korištene pri izradi rada. U drugom se dijelu upoznajemo s osnovnim karakteristikama društva. Analizirana je osnovna djelatnost poduzeća, izvršena je analiza poslovanja, te je analiza poslovnog rezultata prikazana kroz bilancu i račun dobiti i gubitka kao temeljnim financijskim izvješćima poslovanja. U nastavku je razrađena razvojna mogućnost T-HT-a, s naglaskom na misiju, ciljeve i strategiju, te razine managementa. Obrađujući ovu temu i strukturu analiziranog poduzeća, neophodno je bilo susresti se sa pojmovima organizacija, organizacijska struktura, raspon kontrole, strategija ..., pa su ti pojmovi objašnjeni u trećem poglavlju. U ovom se poglavlju također ukratko objašnjavaju najvažnije organizacijske strukture u praksi. Teorijski se obrađuje i pojam strategije, njezino formuliranje i implementacija. Glavni dio ovog diplomskog rada odnosi se na organizaciju T-HT-a i njenu kompatibilnost sa strategijom, koji je praktično obrađen u četvrtom dijelu rada. U završnom, slijedi zaključak kao osvrt i zaključna razmatranja ove kompleksne tematike. Pri istraživanju i izradi ovog rada korištene su osnovne matematičke i statističke metode, kao i klasične metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije, te metode deskripcije i kompilacije. Podaci o poslovanju T-HT preuzeti su iz ''Izvješća o poslovanju HT-a za 2004. godinu'', a organizacijska struktura i organizacija managementa iz Pravilnika o organizaciji HT-a za istu godinu i intranetskih stranica T-HT (interne stranice T-HT-a na Internetu kojima imaju pristup samo zaposlenici).

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_26
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:52
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/820

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku