E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Banka i bankarski poslovi Raiffeisenbanka Austria d.d.

Ravnić, Mirjana (2008) Banka i bankarski poslovi Raiffeisenbanka Austria d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (584kB)

Sažetak

Pojam banke, kao i svake druge ekonomske pojave, prelazi iz ukupnosti društvenih odnosa na određenom stupnju materijalnog i kulturnog razvoja čovječanstva. Uzimajući kao prolaznu osnovu njezinu funkciju u društvu banka se definira kao financijska organizacija koja se bavi primanjem u depozit novčanih sredstava, pribavljanjem kredita i kupnjom visokovrijednih papira te prikupljanjem štednih uloga i drugih sredstava građana, zatim davanjem kredita te pružanjem drugih bankarskih usluga pravnim subjektima i građanima. «Smatra se pozajmljivačem, novčarskim trgovcem, ustanovom koja se bavi bankovnim poslovima ili se i ne definira. Općenito, bankom se smatra financijska institucija koja u pasivi drži depozite koji su po svojoj prirodi novac, a u aktivi ima kredite. To su joj glavne aktivnosti i provodi ih istodobno. Predmet istraživanja ovog rada je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA). Svrha istraživanja je pobliže upoznavanje bankarskih poslova, njihove specifičnosti, veličina i utjecaj na rezultat poslovanja. Cilj ovog rada je ukazati na činjenicu kako je RBA isključivo organskim rastom uspjela u ostvarivanju vizije osnivača, a to je izgradnja financijskog supermarketa , u kojem klijenti mogu zadovoljiti potrebe za svim financijskim produktima i uslugama. Rad predstavlja sistematizaciju relevantne građe provedene na osnovu sustavnog proučavanja stručne literature kao i sustavnog praćenja rad RBA, kao i njenih financijskih pokazatelja. Korištene su razne znanstvene metode kao što su: analiza i sinteza, induktivne i deduktivne metode, metode klasifikacije i deskripcije. Rad je podijeljen u 7 dijelova. U prvom dijelu, UVODU, opisuje se predmet istraživanja, iznosi se radna hipoteza, te ukazuje na svrhu i cilj istraživačkog rada. Navedene su i znanstvene metode koje su se koristile prilikom izrade ovoga rada. U drugom dijelu, SPECIFIČNOSTI RBA, opisane su specifičnosti RBA, njen povijesni razvoj, organizacijska struktura Raiffeisen Grupe, specifičnosti što je čine različitom od drugih, predmet poslovanja , organizacijska struktura – ustroj banke, te problemi i razvojne perspektive banke. U trećem dijelu, BANKARSKI POSLOVI I PRINCIPI BANKARSKOG POSLOVANJA, navedene su specifičnosti bankarskog sustava RH i njegove osobine, nabrojeni bankarski poslovi i njihove karakteristike te su objašnjeni principi (načela) bankarskog poslovanja. Četvrti dio , RBA – PONUDA PROIZVODA I USLUGA, govori o proizvodima i uslugama RBA. Peti dio, UTJECAJ BANKARSKIH POSLOVA NA REZULTAT POSLOVANJA RBA, govori kako i u kojoj mjeri bankarski poslovi utječu na rezultat poslovanja. U šestom dijelu, KRITIČKI OSVRT, autor iznosi svoje mišljenje. U sedmom dijelu, ZAKLJUČAK, sažete su spoznaje iz prethodnih dijelova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/1
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 16 Pro 2011 08:42
Zadnja promjena: 16 Pro 2011 08:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/822

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku