E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Banković, Marina (2008) Malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Prema Lisabonskoj strategiji, cilj Europske Unije je do 2010. godine postati najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo svijeta, sposobno za održiv razvoj, temeljeno na znanju, sposobno ponuditi brojnija i bolja radna mjesta te, u kojem vlada socijalna kohezija i okoliš je očuvan1. Cilj Republike Hrvatske je postati članicom Europske unije. Ostvarenje jednog i drugog cilja značajno ovisi o razvoju danas veoma prosperitetnog sektora - malog gospodarstva, koje se javlja kao pokretač cjelokupnog gospodarstva i zapošljavanja. Ipak, željeni se pomaci ne mogu realizirati bez potrebnih poticaja i potpora kojima se nastoji dati zamah još uvijek nedovoljno iskorištenom potencijalu malih i srednjih poduzetnika, kako u EU, tako i u RH. Cilj ovog rada jest osvrnuti se upravo na problematiku malog gospodarstva, njegov značaj u društvu i gospodarstvu, u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nastoji se razložiti kakvo je stanje i uređenost tog sektora, počevši od samih temelja – zakona i institucija, pa do postojanja poduzetničkog duha u društvima Hrvatske i EU – a, a koji budi nadu u bolju bodućnost malog i srednjeg gospodarstva. Međutim, nije dovoljno samo znati trenutačnu situaciju dijela gospodarstva koji je prepoznat kao generator razvoja i konkurentnosti. Stoga se posebno u radu usmjerava na poticaje kojima Hrvatska i Europska unija nastoje ukloniti postojeće prepreke u malom gospodarstvu i dati mu zamah za bolji i brži rast i razvoj. Rad se sastoji od pet poglavlja. U drugom poglavlju obrađeno je malo gospodarstvo Hrvatske, odnosno postojeća situacija malog gospodarstva u Hrvatskoj, te mjere kojima Hrvatska potiče taj sektor. U trećem poglavlju dan je osvrt na stanje malog gospodarstva u Europskoj uniji i prikazani su poticaji u EU za malo gospodarstvo. U četvrtom poglavlju izvršena je svojevrsna usporedba malog gospodarstva u Hrvatskoj i Europskoj uniji, s naglaskom na prilagodbu koja se vrši u hrvatskom malom gospodarstvu kako bi se uskladilo s europskim. U radu je korišteno više termina u izražavanju pojma malo gospodarstvo: malo i srednje gospodarstvo, mali i srednji poduzetnici/poduzetništvo – MSP, mala i srednja poduzeća. U ovom su radu korištene sljedeće metode: induktivna, metoda analize, metoda specijalizacije, metoda dokazivanja, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije i komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/4
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:20
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/824

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku