E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijske sposobnosti Ciglane IGM d.o.o. Sladojevci

Djeri, Sanja (2008) Analiza financijske sposobnosti Ciglane IGM d.o.o. Sladojevci. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Temelj ovog diplomskog rada je analiza financijske sposobnosti poduzeća «Ciglana IGM d.o.o. Sladojevci» pomoću analize pokazatelja uspješnosti poslovanja poduzeća koristeći se klasičnim financijskim pokazateljima i iščitavajući potrebne podatke iz temeljnih financijskih izvještaja. Osnovni cilj rada je prikazati pod kojim uvjetima poduzeće posluje i koliko uspješno, koje su mu razvojne perspektive, sačiniti analizu financijskog položaja poduzeća, analizu ekonomičnosti i profitabilnosti, te obrazložiti dobivene pokazatelje. Poduzeće «Ciglana IGM d.o.o. Sladojevci» detaljnije je opisano u drugom poglavlju. Navedene su opće specifičnosti poslovanja poduzeća, povijesni razvoj i lokacija, predmet poslovanja, tržišni aspekt, postojeća imovina i izvori imovine, zaštita okoliša, problemi sa kojima se poduzeće susreće kao i njihove perspektive. U sklopu što detaljnijeg rada u slijedećem poglavlju navedeni su i objašnjeni institucionalni okviri koji se koriste u Hrvatskoj. Navedeni su i temeljni financijski izvještaji, od kojih je svaki pojedinačno objašnjen. Objašnjene su i računovodstvene pretpostavke prema kojima se sastavljaju financijski izvještaji, kao i određena ograničenja na koja se nailazi pri korištenju financijskih izvještaja. U četvrtom poglavlju analizirana je financijska sposobnost poduzeća, koristeći podatke iz bilance i računa dobiti i gubitka. Prvo je analizirana struktura bilance i računa dobiti i gubitka, a nakon toga analizirao se financijski položaj pomoću pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, i aktivnosti. Svaki od navedenih pokazatelja dalje se dijeli na podskupine koje su također obrađene. Na kraju poglavlja izračunati su pokazatelji ekonomičnosti i profitabilnosti prema istom principu. U posljednjem poglavlju ovoga rada napravljen je kritički osvrt na sveukupnu situaciju i poslovanje poduzeća. Cjelokupna ocjena stanja poduzeća je zadovoljavajuća, nema sumnje u nastavak njihovog uspješnog poslovanja. Tome u prilog govore i naznake pozitivno ostvarenih rezultata, pa i prve projekcije daju naznake da će pokazatelji za 2007. godini biti bolji od ostvarenih pokazatelja u prethodnim godinama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/6
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 16 Pro 2011 08:41
Zadnja promjena: 16 Pro 2011 08:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/826

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku