E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji s aspekta zaštite okoliša

Kelenić, Sanela (2008) Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji s aspekta zaštite okoliša. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (560kB)

Sažetak

Jedan od najvećih izazova s kojima se suvremena gospodarstva danas suočavaju je nužnost usklađivanja gospodarskog napretka s odgovornim odnosom prema okolišu. To je osobito značajno za europske zemlje u tranziciji koje su u procesu pristupanja Europskoj uniji. Cilj ovog rada je prikazati dosadašnji tijek pristupanja Hrvatske u Europsku uniju, s posebnim osvrtom na zaštitu okoliša. U procesu približavanja Hrvatska treba uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa standardima Europske unije, kako bi se postigao pozitivan učinak na kvalitetu okoliša. Naime, zaštita okoliša jedna je od zahtjevnijih politika Europske unije koja se ističe i u procesu pristupnih pregovora. Očuvanost okoliša u Hrvatskoj rezultat je manje prisutnosti ‘teških’ industrija u ukupnoj industrijskoj strukturi, ali su ulaganja u zaštitu okoliša niža nego u razvijenim europskim zemljama. Pristupanje Europskoj uniji i približavanje europskim standardima zaštite okoliša povoljno će djelovati na kvalitetu okoliša, ali i zahtijevati značajna ulaganja u zaštitu okoliša sljedećih godina. Rad je podijeljen u četiri tematske cjeline. U prvom poglavlju ukazuje se na odabrana obilježja politike zaštite okoliša kao sustava javnog upravljanja okolišem. Prikazuje se nastanak i razvoj politike zaštite okoliša na globalnoj razini, odnosno od konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu 1972. godine pa sve do Johannesburga 2002. godine. Prvo poglavlje nabraja nositelje koji djeluju na području zaštite okoliša, zatim se opisuju instrumenti koji su bitni u politici zaštite okoliša. Poglavlje završava načinima putem kojih se osigurava financiranje okoliša. U drugom poglavlju prikazana je politika zaštite okoliša u Europskoj uniji. Politika zaštite okoliša u Europskoj uniji započela je 1971. godine i od tada je implementirana u sve daljnje donesene dokumente. Poglavlje opisuje institucije važne za politiku zaštite okoliša Europske unije i akcijske planove koji su se provodili na području zaštite okoliša od 1973. do 2008.godine. Treće poglavlje usmjereno je na politiku zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Prikazuje se razvoj sustava zaštite okoliša, te su predstavljene dvije važne institucije koje djeluju u području zaštite okoliša. Osnovni izvori ekološkog prava predstavljaju temelj za zaštitu prirodnih, povijesnih i kulturnih dobara. Novi Zakon o zaštiti okoliša koji je stupio na snagu 2007. godine detaljno je opisan i uspoređen sa prvim Zakonom iz 1994. godine. Osim Zakona o zaštiti okoliša, bitni dokumenti vezani za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj jesu Deklaracija o zaštiti okoliša, Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni akcijski program zaštite okoliša. Korisničke naknade jedan su od izvora financiranja u Republici Hrvatskoj, koje su tablično prikazane za pojedini segment gospodarstva. Važan dio ovog poglavlja predstavlja izvješće o stanju okoliša gdje se opisuju sastavnice okoliša i njihov utjecaj na gospodarski razvoj zemlje. Izvori financiranja okoliša u Hrvatskoj bitan su dio ovog poglavlja. Zadnje poglavlje opisuje odabrana obilježja procesa pristupanja Republike Hrvatske s aspekta zaštite okoliša. Ukazuje se na tijek pregovora u procesu pristupanja, s obzirom na zahtjeve i obveze koje proizlaze iz Poglavlja 27 koji se odnosi na okoliš. Veoma bitan dio ovog poglavlja odnosi se na analitički pregled, odnosno na izvještaj Europske komisije. U izvještaju je dan pregled usklađenosti zakonodavstva i stupanj njegove provedbe između Hrvatske i Europske unije u području zaštite okoliša. Poglavlje završava prikazom odabranih pretpristupnih fondova Europske unije namijenjenih Hrvatskoj, a koji se odnose na okoliš. Prilikom izrade ovog rada primijenjene su znanstvene metode analize, sinteze, kompilacije, komparacije i deskripcije, te su korišteni potrebni materijali iz primarnih i sekundarnih izvora podataka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2008/8
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:34
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/828

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku