E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvo poreza na dodanu vrijednost u poduzeću „BEATO SIGNAL“ d.o.o.

Červar, Sanja (2008) Računovodstvo poreza na dodanu vrijednost u poduzeću „BEATO SIGNAL“ d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (748kB)

Sažetak

Porez na dodanu vrijednost predstavlja jedan od najključnijih prihoda u Državnom proračunu. Porez na dodanu vrijednost se u Republici Hrvatskoj uveo 01. siječnja 1998.g. Ovaj je porez kompletno unio jedan nov sistem obračunavanja gospodarskih obrtaja po uzoru na svjetske porezne sisteme. Njegova se bit temelji na oporezivanju samo novoostvarene vrijednosti a postiže se kao razlika između iznosa poreza u zaračunatim isporukama i poreza u primljenim isporukama - "pretporeza". Čitava je radnja koncepirana na predočenju načina postojanja i funkcioniranja poreza na dodanu vrijednost kao složene kategorije. Svu složenost obračunavanja, njegove raznovrsnosti i posebnih tretmana kod isporuka po vrstama djelatnosti, specifičnosti stopa obrađeni su u prvom, teoretskom dijelu radnje pod točkom dva. U točkama trećoj i četrvtoj riječ je o poreznim evidencijama koje su neminovne sa višestrukom funkcijom, kako informativnom tako i analitičkom i kontrolnom. Iste su obvezne u Glavnoj knjizi svake pravne osobe, ali pomoćne porezne evidencije u Knjigama U-RA i I-RA kao neobvezne evidencije samo upotpunjuju i olakšavaju periodične preglede kako poslodavcima tako i eventualnim vanjskim kontrolama. U slijedeće dvije točke, petu i šestu, ušla sam najdublje u obračun i u potpunosti ga teoretski i praktično obradila. Obračuni su produkt ulaznih isporuka, ulaznih računa koji u sebi sadrže pretporez, kao veličinu najinteresantniju za poreznog obveznika, s jedne strane, a s druge strane, izlaznih računa za zaračunane isporuke sa PDV-om kojeg je porezni obveznik dužan platiti. Ali kako se obračun točno sačinjava za period odnosno obračunsko razdoblje, sa zadnjim danom u mjesecu – taj je rezultat u jednom slučaju obveza za uplatu a u drugom, pravo na povrat. Porezni obveznici ovisno o njihovoj veličini odnosno realnom prometu, isporuci dobara i usluga, obračune podnašaju mjesečno ili tromjesečno. Tako, svatko se za svoj status «priprema» u smislu akumuliranja novčanih sredstva na žiro računu i namjenski ih «čuva» da čim se obračun podnese, istovremeno uslijedi i plaćanje. Zadnja točka ove radnje, kumulativ je u poslovanju i zaokružena cjelina pravne osobe kroz jednu obračunsku poslovnu godinu prikazanu po učinjenom prometu ili ukupnom prihodu paralelno - sučeljavanjem svih izdataka, redovnih i vanrednih rashoda koji su bili neminovni da se postignu prihodi, odnosno adekvatni rezultati – dobit. Taj kumulativ analiziran je s aspekta pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost sa svom problematikom koju je kroz djelatnost sa sobom donio pravnom subjektu. Cilj ovog rada je predočiti djelovanje i utjecaj PDV-a kroz poslovanje pravne osobe. Prisutnost ovog poreza ima odraz na novčani tok i likvidnost poreznog obveznika i njegovo je djelovanje specifično jer je jedini porez koji nema uvijek značaj odliva sredstava sa žiro računa, već ima mogućost da se isti pojavi kao priljev tj. povećava novčani tok. Metodom analize objašnjeni su individualni dokumenti odnosno ulazni i izlazni računi kao polazne isprave koje u sebi sadrže PDV. Nadalje, metodom izračuna došlo se do zbirnih pokazatelja na temelju kojih su sačinjeni mjesečni obračuni PDV-a kao i konačan obračun čime se postigao cjelokupan prikaz kretanja PDV-a kroz poslovanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/11
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:37
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/830

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku