E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj proširenja Europske unije na strukturni i kohezijski fond

Bestulić, Marino (2008) Utjecaj proširenja Europske unije na strukturni i kohezijski fond. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Najznačajniji utjecaj na gospodarstvo i funkcioniranje Europske unije zbio se 2004. godine ulaskom zemalja članica Srednje i Istočne Europe (CEEC), što je ujedno bilo i najveće proširenje do tada. Proširenje Europske unije i postupno jačanje ekonomske integracije, utječu na zahtjeve za promjenama unutar proračuna Europske unije te zahtijevaju drugačiju raspodjelu sredstava radi postizanja ekonomske konvergencije među zemljama članicama Europske unije. Politika preraspodjele proračunskih sredstava temelji se na političkim i ekonomskim motivima. Politički motiv u Europskoj uniji relativno je slabo izražen, a odnosi se na osjećaj međusobne pripadnosti, zajedništva i solidarnosti. Ekonomski motiv očituje se u težnji za što učinkovitijim funkcioniranjem gospodarstva što je za sada glavni motiv ograničene preraspodjele sredstava u Uniji. No i takvi ograničeni transferi mogu utjecati na negativne pojave kao što su povećana ovisnost slabije razvijenih regija o sredstvima proračuna, a postoji i problem moralne prirode odnosno situacije u kojoj je usvajanje određenih politika prije svega motivirano dobivanjem određenih financijskih sredstava, a ne željom za bržim ekonomskim razvojem. Instrumenti regionalne politike kojima se ujednačava i financira razvoj članica Europske unije jesu fondovi i to: Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi i Financijski instrument za smjernice u ribarstvu. Kohezijski fond osnovan je zbog dodatne potrebe postizanja socijalne i ekonomske kohezije unutar Europske unije. Usprkos tome, proces proširenja i sastavljanje nove financijske perspektive ili okvira donosi sa sobom i razne probleme kao što je bojazan i protivljenje postojećih članica a pogotovo članica korisnica sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda, za gubitkom prava na korištenje sredstvima iz fondova. Cilj ovog rada je pružanje više informacija o programima pomoći Europske unije, o načinu njihovog korištenja, uvjetima za korištenje, iznosu sredstava koji se pruža pojedinim zemljama i projekcijama pomoći zemljama u procesu europskih integracija u slijedećem periodu. U radu se analiziraju instrumenti regionalne politike i programi pomoći Europske unije zemljama članicama. Poseban akcent stavljen je na obilježja i način djelovanja strukturnih i Kohezijskog fonda, te raspodjelu sredstava na zemlje članice. U radu su korištene internetske stranice koje prate aktualna ekonomska događanja, statistički i tabelarni podaci, interview-i sa europskim čelnicima, te knjige i stručni radovi ekonomskih stručnjaka na području Europske unije. Pri izradi diplomskog rada korištene su slijedeće metode istraživanja: metoda deskripcije, metoda komparacije, metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije. Rad je strukturiran u pet sadržajnih cjelina. U drugom poglavlju se ukratko opisuju osnovne značajke i načela regionalne politike Europske unije. Objašnjava se utjecaj proširenja na redistribuciju proračunskih sredstava, postupak dobivanja sredstava iz strukturnih fondova i sastavljanje nove financijske perspektive te implikacije i problemi koji nastaju pri tome. Naglasak je dan na dodjeli sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda u razdoblje dviju financijskih perspektiva (2000.-2006. i 2007.-2013. godine), te ciljevima i inicijativama kojima se regionalna politika služila kroz ta dva financijska razdoblja. U trećem dijelu detaljno se analizira pojedini strukturni fond, Kohezijski fond, proces programiranja fondova, dodjela sredstava po zemljama članicama i učinci koje su strukturne intervencije imale na regionalni razvoj. U četvrtom dijelu rada pokušavaju se prognozirati učinci proširenja i implikacije koje bi nastale pri novim proširenjima. Ukratko se analizira usporedba razvijenosti zemalja članica Europske unije i zemalja pristupnica te usporedba pretpristupnih fondova i fondova Europske unije. Rad se završava zaključnim dijelom gdje se ukratko daje osvrt na cjelokupni rad i preporuke na temelju provedene analize.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/14
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 12:47
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 12:47
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/832

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku