E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Implementacija strategija- usklađivanje strategije i organizacijske strukture

Majstorović, Anika (2008) Implementacija strategija- usklađivanje strategije i organizacijske strukture. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U ovom diplomskom radu obrađivat će se tema iz područja strateškog menadžmenta. Povrh razloga što je predmet vrlo zanimljiv, temu sam odabrala iz razloga što je vezana uz poslovanje poduzeća i problematiku s kojom se ono susreće pri promjeni strateškog usmjerenja. Pritom valja spomenuti da bih se jednoga dana i ja voljela vidjeti u situaciji u kojoj ću upravljati nekim poduzećem i odlučivati o mogućim strateškim opcijama te se općenito baviti problematikom ovakve vrste. Mnoga mala poduzeća u nas nisu dovoljno razvijena ni osviještena da bi prije no što poduzmu odgovarajuće korake utvrdila općenito razlog zbog kojeg postoje, viziju poduzeća i ciljeve koje žele postići, a kamo li provodila analize interne i eksterne okoline. Ona ne znaju na koje će sve probleme naići prilikom promjene strategije tim više što se na te promjene nisu pripremila. Ovim radom nastoji se naglasiti potreba usklađenosti strategije i organizacije bez obzira na veličinu poduzeća i djelatnost kojom se bavi te na potrebu planiranja bilo koje vrste. U radu su korištene različite znanstvene metode počevši od induktivnih i deduktivnih metoda, preko metoda analize i sinteze, metoda generalizacije i specijalizacije, metoda klasifikacije i deskripcije pa sve do komparativne metode. Tema je obrađena sa teoretskog stajališta pa se nisu primjenjivale metode uzoraka ili slične metode koje bi praktično potkrijepile temu. Strateški menadžment je relativno nova znanstvena disciplina koja se počela razvijati u 20. stoljeća kada je vanjsko okruženje poduzeća počelo imati sve veći utjecaj na donošenje odluka dugoročnog aspekta. Takvo okruženje koje možemo okarakterizirati kao dinamično, heterogeno, kompleksno i neizvjesno, imalo je sve veće značenje za opstanak poduzeća. Vrhovni menadžment je sve više počeo sagledavati internu i eksternu okolinu pri izvršavanju aktivnosti i donošenju odluka kako bi osigurao postizanje optimalnih rješenja. Slijedeće poglavlje uvodi nas u strateški menadžment te njegov razvoj kroz određeni vremenski period. U kontekstu strateškog menadžmenta obrađen je proces strateškog menadžmenta kroz svojih pet etapa. Treće poglavlje posvećeno je implementaciji strategije. Razrađene su sve funkcijske strategije pomoću kojih se provodi implementacija te politike, programi, pravila i procedure koji olakšavaju realizaciju odabrane strategije. Također, razmatraju se četiri različita pristupa implementaciji strategije. Četvrto poglavlje bavi se problematikom usklađivanja strategije i organizacijske strukture. Govori o potrebi adaptacije organizacijske strukture s obzirom na promjenu strategije te sagledava koje organizacijske strukture je moguće primijeniti. U tom kontekstu navodi prednosti i nedostatke organizacijskih struktura. Nadalje, govori o alokaciji resursa, kako onih fizičkih tako i ljudskih, financijskih i informacijskih resursa te o potrebi usklađivanja organizacijske kulture s odabranom strategijom. Kraj poglavlja posvećen je evaluaciji postignutih rezultata koja se provodi s ciljem osiguranja funkcionalnosti i daljnjeg unapređenja procesa strateškog menadžmenta. Peto poglavlje razmatra odnos formuliranja strategije i njezine implementacije te konačni rezultat koji može proizaći iz tog odnosa ovisno o tome radi li se o dobroj ili lošoj formulaciji ili implementaciji strategije. Navode se samo neki od mnogobrojnih faktora utjecaja na uspješnost implementacije strategije i menadžerske vještine koje karakteriziraju uspješnog vođu. Na kraju rada iznesen je zaključak odabrane teme te popis korištene literature pri pisanju diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/16
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:46
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/833

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku