E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kulturni turizam u Istri

Pavletić, Iris (2008) Kulturni turizam u Istri. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (327kB)

Sažetak

Najnovije trendove u turizmu treba sagledavati u kontekstu najnovijih ekonomskih i socio-kulturnih trendova. Novi trendovi u razvoju turizma posljedica su reakcije na negativnosti koje je prouzročio tzv. masovni turizam. Promjene koje su se zbile u svjetskom gospodarstvu početkom osamdesetih godina XX. stoljeća, snažno su utjecale na transformaciju turističkih tokova, uglavnom u kvalitativnom pogledu. Manje su utjecale na intenzitet putovanja, a više na strukturu turističke potrošnje i ponašanje samih turista. Turizam se počeo transformirati, humaniji je i više okrenut pojedincu. Na tom tragu, naglašeno se počinju razvijati različite vrste turizma kao što su nautički, seoski, zdravstveni, gradski, a s tim sve više i kulturni turizam. Viša razina obrazovanja, kvaliteta života, znanje, informatička pismenost, upoznavanje jezika i običaja, utječu na formiranje nove ponude na turističkom tržištu. Tek se očekuje ekspanzija kulturnog turizma, koji se u Europi izjednačuje sa turizmom događanja (eng. event), dakle posjetima manifestacijama kulturnog, zabavnog, stručnog i drugog značaja. Predmet ovog rada je detaljnije obrazložiti i prezentirati kulturni turizam, kroz teorijsko sagledavanje, međuodnosa turizma i kulture, kulture u funkciji turizma, istraživanje i analiziranje polifunkcionalnosti turizma kao kompleksne društveno ekonomske pojave, te interakcije turizma i kulturno-civilizacijskih naslijeđa. Osim kroz teorijsku osnovu, kulturni turizam je prikazan i kroz praktične primjere na području Istre kao regije sa izvrsnim preduvjetima za razvoj kulturnog turizma, od kulturno-povijesne baštine, festivala, do suvremenih vidova kulture i multimedija. Cilj ovog rada je identificirati probleme koji se odnose na kulturni turizam Istre, a time i Hrvatske. Uvidom u najnoviju literaturu, uvelike je pomogla znanstvena edicija Instituta za turizam, Turistička atrakcijska osnova knjiga dr.sc.Eduarda Kušena.Ona je rezultat specijalističkih znanja prikupljenih dugogodišnjim istraživanjem, izučavanjem i opisivanjem turističke resursne osnove, nastojeći klasifikacijom turističkih atrakcija, temeljnog turističkog resursa, postići njihovo potpunije djelovanje. Institut za turizam se, kao istraživačka i savjetodavna kuća, tijekom više od 40 godina bavi znanstvenim radom, kontinuiranim tržišnim istraživanjima kao i praćenjem poslovnog okruženja u kojem djeluju naša poduzeća i turističke destinacije. U Institutu se objedinjuju različita znanja iz raznih domena važnih za razvoj i upravljanje turizmom. Rezultati istraživanja pohranjuju se u bazama podataka informacijsko-dokumentacijskog centra Instituta (INDOK), a publiciraju se u posebnim izdanjima (npr. TOMAS istraživanja). U ovoj znanstvenoj ediciji raščlanjeni su i definirani svi segmenti koji čine kulturni turizam. Rječnik turizma (2001), dao je jasne pojmovne definicije koje određuju kulturni turizam. Knjiga Turizam i kulturno-civilizacijsko naslijeđe temelji se na predavanjima prof. dr. sc. Stanka Geića Veleučilišta u Splitu, u okviru turističkog segmenta kolegija „Turizam i kulturno-povijesno naslijeđe“. Teorijski je svladan međuutjecaj turizma i sociogospodarskih prilika, uz praktične primjere kulturno-povijesnog naslijeđa. Teorijski je razrađen i ekološki problem utjecaja turizma na okoliš i održivi razvitak, kao i negativne posljedice utjecaja turizma na lokalne zajednice i stanovništvo. Primjeri kulturnog turizma Istre nalaze se u monografijama, na Internet stranicama festivala i manifestacija. Istarska enciklopedija daje pojmovna objašnjenja i konkretne primjere, te je neiscrpan izvor informacija. Rad je koncipiran tako da se u prvom dijelu teorijski i pojmovno definira kulturni turizam, kroz različite definicije različitih autora, a drugi je dio prikazan kroz konkretne primjere kulturnog turizma Istre. Osim uvoda i zaključka rad sadrži 3 ključna dijela: definiranje kulturnog turizma, kroz definicije samog kulturnog turizma i pojmove koji se vežu uz taj oblik selektivnog turizma, preduvjeti razvoja kulturnog turizma, gdje je ukratko prikazan kronološki razvoj turizma i preduvjeti koji su doveli do razvoja selektivnih oblika turizma, pa tako i kulturnog, i kulturni turizam na području Istre, uz osvrt na geoprometni položaj i kratki pregled povijesti Istre, kulturno-povijesne spomenike i druge vidove kulturnog turizma, zatim probleme kulturnog turizma na području istarske regije, moguća rješenja i ciljevi razvoja koji su pred Istrom ali i Hrvatskom, te su predstavljene institucije koje su nadležne za razvoj i očuvanje kulturne baštine.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/19
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:18
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:29
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/835

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku