E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljačke strukture Uljanika d.d.

Buždon, Morin (2007) Upravljačke strukture Uljanika d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (462kB)

Sažetak

Izgradnja kvalitetnog sustava korporativnog upravljanja od velike je važnosti za uspjeh svakog dioničkog društva. Jedan od poznatijih slučajeva propasti donedavno ugledne svjetske tvrtke (Enron) vezuje se upravo uz loše korporativno upravljanje. Razvitak dobrog korporativnog upravljanja aktualna je tema i u Hrvatskoj. Svjedoci smo kriza i stečajeva nekad uglednih dioničkih društava (npr. Viktor Lenac). Pitanje koje se pritom nameće je pitanje kvalitete rada upravljačkih struktura. Upravo me to navelo da se detaljnije posvetim ovoj problematici. Slijedeći njemački i austrijski primjer formiranja dvaju odbora (engl. two-tier model), hrvatska dionička društva u upravljačkoj strukturi utemeljuju upravu i nadzorni odbor. Navedene upravljačke strukture predmet su razmatranja ovog diplomskog rada. U okviru postavljene tematike nameću se ciljevi teoretskog dijela ovoga rada: utvrđivanje okvira korporativnog upravljanja, analiza sustava korporativnog upravljanja, definiranje odnosa upravljačkih struktura prema agencijskoj teoriji i teoriji uslužnosti, analiza sastava i imenovanja uprave i nadzornog odbora, ovlasti članova uprave i nadzornog odbora, njihova dužna pozornost i odgovornost te naknade za rad članova uprave i nadzornog odbora. Praktičan dio rada proveden je s ciljem identifikacije upravljačkih struktura Uljanika d.d. i ispitivanja stajališta njihovih članova o bitnim aspektima funkcioniranja tih struktura. U praktičnom dijelu rada nastojalo se uključiti još dva dionička društva, Plavu lagunu i Rivieru Poreč međutim, to nije bilo moguće zbog toga što su članovi nadzornih odbora strani državljani. Pri izradi diplomskog rada primjenjene su metode analize, klasifikacije, deskripcije i metoda anketiranja. Diplomski rad sastavljen je od šest poglavlja. Prvo poglavlje obrađuje temu, ciljeve, metode i strukturu diplomskog rada. U drugom poglavlju objašnjen je pojam korporativnog upravljanja, analizirani su monistički i dualistički sustav korporativnog upravljanja te je prikazana problematika odnosa vlasnika i menadžera iz perspektiva agencijske teorije i teorije uslužnosti. Također, u okviru agencijske teorije analizira se i uloga nadzornog odbora. Treće i četvrto poglavlje usmjereno je upravljačkim strukturama u hrvatskom sustavu korporativnog upravljanja. Analiziraju se uprava i nadzorni odbor, njihov sastav i imenovanje, ovlasti, dužne pozornosti i odgovornosti te naknade za rad njihovih članova. U petom poglavlju dan je kratki prikaz Uljanika d.d. i organizacije provedenog istraživanja. Prikazani su i analizirani dobiveni rezultati te su dana završna razmatranja provedenog istraživanja. Šesto poglavlje odnosi se na zaključna razmatranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_29
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:40
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/839

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku