E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj konzumerizma i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Vojić, Suzana (2011) Razvoj konzumerizma i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (403kB)

Sažetak

Potrošači su danas glavna pokretačka sila gospodarstva i zaštita njihovih prava mora biti prioritet svih razvijenih demokratskih zemalja. Prava potrošača moraju biti neupitna u svakom trenutku, kako bi oni mogli sigurno i slobodno nastupati na tržištu. Predmet ovog diplomskog rada su potrošači, njihova prava i zakonski propisi kojima se ta prava štite u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati početak i razvoj konzumerizma, te istražiti u kojoj su mjeri prava potrošača u Republici Hrvatskoj zaštićena. Rad se sastoji od jedanaest poglavlja. Prvo poglavlje je uvod koji opisuje problematiku istraživanja i prikazuje strukturu rada. Drugo poglavlje daje definiciju potrošača i govori o njegovoj ulozi u suvremenom društvu. Radi boljeg razumijevanja potrošača, u trećem poglavlju prikazan je proces njegovog ponašanja i donošenja odluke o kupnji. Prilikom kupnje potrošač je pod utjecajem mnogobrojnih čimbenika. Oni su pobliže prikazani u četvrtom poglavlju, kako bi ukazali na potrebu da potrošač bude zaštićen na tržištu, posebno zbog sve agresivnije marketinške prakse usmjerene na poticanje prekomjerne kupnje. Peto poglavlje prikazuje nastanak i razvoj konzumerizma u SAD-u i Europi. Razvoj i obilježja konzumerizma u Republici Hrvatskoj prikazana su u šestom poglavlju, koje obuhvaća prikaz početka i razvoja konzumerizma u Republici Hrvatskoj, zakone koji štite potrošače i glavne nositelje politike zaštite potrošača, te prava i obveze potrošača i trgovaca na tržištu u Republici Hrvatskoj. Sedmo poglavlje prikazuje problem oglašavanja usmjerenog prema djeci, koja danas postaju najbrže rastuća kategorija potrošača. Osmo poglavlje donosi primjere iz prakse. To su pitanja potrošača postavljena udrugama i savjetovalištima i njihovi odgovori, te primjeri opasnih proizvoda povučenih s tržišta posredstvom Državnog inspektorata. Kritički osvrt na razvoj konzumerizma i zaštitu prava potrošača u Republici Hrvatskoj dan je u devetom poglavlju. Deseto poglavlje je zaključak koji upućuje na dobru zaštićenost potrošača u Republici Hrvatskoj, posebno nakon donošenja Zakona o zaštiti potrošača koji objedinjuje najvažnije zakonske propise na tom području. Posljednje, jedanaesto, poglavlje sadrži popis korištene stručne literature i internetskih stranica. Znanstvene metode koje su korištene pri izradi ovog diplomskog rada i izvođenju zaključaka o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj su metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda te metoda kompilacije, a za prikaz povijesnog tijeka razvoja konzumerizma korištena je povijesna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/53
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 06 Oct 2011 12:19
Zadnja promjena: 06 Oct 2011 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/84

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku