E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Izravne inozemne investicije u Republiku Hrvatsku u razdoblju 1993-2005. godine

Peteh, Nensi (2007) Izravne inozemne investicije u Republiku Hrvatsku u razdoblju 1993-2005. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (508kB)

Sažetak

Osnovni cilj ovog diplomskog rada je, uz pojašnjenje samog pojma izravnih stranih ulaganja, ukazati na njihovu važnost u suvremenim gospodarstvima i značaj njihovog utjecaja na razvitak nacionalnih gospodarstava, te prikazati stanje izravnih stranih ulaganja u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina kao i trenutne mogućnosti. Do inozemnih izravnih ulaganja dolazi kada rezidenti jedne zemlje preuzmu upravljačku kontrolu nad određenim gospodarskim aktivnostima u drugoj zemlji. Igraju važnu i nezaobilaznu ulogu u razvitku ukupnog svjetskog i pojedinačnih nacionalnih gospodarstava; kanal kojim se prenose suvremene tehnologije i upravljačka i organizacijska znanja te se pomoću njih gospodarstvo integrira u međunarodne tijekove kapitala i trgovine. Većina zemalja stoga, u svojim gospodarstvima nastoji stvoriti povoljne uvjete poslovanja koji će biti atraktivni i poticajni za strane ulagače i u tome je uloga nacionalnih vlada i pravilan odabir učinkovite strategije privlačenja stranih ulaganja od izuzetne važnosti. Nisu pri tom sve vlade jednako učinkovite i jednako uspješne, niti su učinci izravnih ulaganja u svim zemljama jednaki. Uspješnosti odabrane strategije ovisi prije svega o stupnju ukupnog društvenog i gospodarskog razvitka zemlje, ali i o sposobnostima vlade i domaćih tvrtki da optimalno iskoriste pogodnosti koje izravna strana ulaganja nose. Direktne investicije u inozemstvo pokazale su izniman rast u posljednjih dvadeset godina 20. st. U suvremenim uvjetima globalizacije i liberalizacije, u kojem sve manju prepreku kretanju roba i kapitala predstavljaju državne granice, kapital je postao pokretljiviji, uključujući se tamo gdje osigurava najveći profit. Početkom 90-ih postala su posebno zanimljiva za zemlje koje su doživjele prijelaz iz planske prema tržišnoj ekonomiji pri čemu su širom otvorila vrata inozemnom kapitalu, prije svega kroz privatizaciju postojećih gospodarskih kapaciteta. I Republika Hrvatska je jedna od zemalja koja je danas u potpunosti svjesna važnosti izravnih stranih ulaganja u aktiviranju vlastitih potencijala neophodnih za razvitak i koja se na slobodnom svjetskom tržištu s ostalim zemljama natječe u njihovom privlačenju. Promjenama u vanjskoj politici, snažnijim uključivanjem u svjetske integracijske procese, bržom izgradnjom tržišnih instituta i prilagodbom pravnih okvira, Hrvatska može privući strani kapital. Uvjet za to je svakako, uklanjanje dosadašnjih zapreka, kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, te prije i iznad svega, izgradnja stabilnog, transparentnog i predvidljivog gospodarskog sustava. Rad je podijeljen u 8 dijelova, od čega je uvod prvi. U drugom se dijelu opisuju elementi teorije inozemnih izravnih ulaganja. U trećem dijelu osvrćem se na kretanja inozemnih izravnih ulaganja u Hrvatskoj u razdoblju od 1993. do 2005. godine te aktualne mjere koje reguliraju inozemna izravna ulaganja i njihovo poticanje. U četvrtom dijelu analiziram tokove FDI u europskim tranzicijskim zemljama, u petom utjecaj izravnih stranih ulaganja na domaće gospodarstvo, a u šestom zapreke većem dotoku i povoljnijem utjecaju izravih ulaganja na razvitak hrvatskog gospodarstva. U sedmom je dijelu riječ o utjecaju Vlade u poticanju izravnih stranih ulaganja, a osmi je dio zaključak ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_33
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.7 Međunarodne financije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:51
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/844

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku