E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Monetarna politika u Republici Hrvatskoj u uvjetima promjene bankarskog tržišta

Brhan, Martina (2007) Monetarna politika u Republici Hrvatskoj u uvjetima promjene bankarskog tržišta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (401kB)

Sažetak

Zaduženost Republike Hrvatske i utjecaji monetarnih vlasti na njeno zaustavljanje u posljednje su vrijeme česta tema u medijima. Kako sam i sama često susretala s tom temom željela sam ju bolje proučiti. Upravo iz tog razloga izabrala sam ovu temu za diplomski rad, kako bih što bolje upoznala kako je do tolike zaduženosti došlo te što se čini i što se može učiniti kako bi se usporio njen daljnji rast. U izradi ovog rada najviše sam se koristila člancima u dnevnim novinama te podacima koje sam dobila na internetskim stranicama kao što su stranice Hrvatske narodne banke, ministarstva financija i sl. Također sam koristila literaturu i znanstvene radove koji su mi bili od velike pomoći pri formiranju raznih zaključaka i mišljenja. Tijekom pisanja ovog rada koristila sam se raznim metodama, a to su metoda deskripcije, statističke metode, istraživanjima i analizom, a sadržaj ovog rada podijelila sam u tri dijela od kojih svaki obrađuje jednu cjelinu a koji su međusobno povezane. Tema prvog dijela je monetarni sustav i monetarna politika koja je obrađena u nešto užem obliku, odnosno obuhvaća onaj sadržaj koji je na posredan ili neposredan način vezan s ostalim poglavljima. Kad je riječ o monetarnom sustavu glavnu ulogu ima Hrvatska narodna banka kao vršilac monetarne politike. Najviše pozornosti posvećeno je instrumentima monetarne politike koji omogućavaju funkcioniranje monetarne politike budući da se preko njih regulira, nadgleda i kontrolira monetarni sustav. Kako bi se moglo razumjeti međuodnose unutar monetarnog sustava potrebno je poznavati monetarne agregate te sam iz tog razloga skrenula pažnju na njih u prvom dijelu. U drugom dijelu riječ je o bankarskom sustavu. Naime, bankarstvo je djelatnost koje je dobila gotovo najveći uzlet u posljednjih pet do šest godina. Strani ulagači, odnosno strane banke uvidjele su pogodno tržište za proširenje poslovanja iz razloga jer su u Hrvatskoj još uvijek kamatne stope znatno više nego u njihovim matičnim zemljama. A kako je profit ono što pokreće cijelo gospodarstvo, a usudila bih se reći i cijeli svijet, u tren oka domaće tržište preplavile su strane banke. Upravo tome je posvećeno drugo poglavlje gdje se analizira struktura bankarskog sustava, njegova rasprostranjenost, te bilanca banaka i račun dobiti i gubitka. Cilj ovog poglavlja je upoznati se s funkcioniranjem bankarstva, odnosno s područjima poslovanja kako bi što jasnije spoznali što su strani ulagači doprinijeli u bankarstvo, na kojim su područjima pospješili njegov razvoj i modernizaciju a isto tako i pridonijeli sve većem zaduživanju države a posebno sektora stanovništva. Posljednji dio posvećen je inozemnom zaduživanju Hrvatske. Najprije sam se trudila objasnit od kud sežu počeci zaduženosti uopće. Nažalost, od samog nastanka Republike Hrvatske postoji i inozemni dug koji je naslijedila od bivše SFRJ. Samim time Hrvatska je bila opterećena otplatom navedenog duga. Nakon privatizacije banaka inozemni dug Republike Hrvatske se nastavio rapidno povećavati. Velika ponuda kredita, praćena s neograničenim inozemnim izvorima, poticala je i jačala potražnju. Glavni klijent banaka postao je sektor stanovništva što je nepovoljno utjecalo na investicije i gospodarski rast. Naime kreditiranje poduzeća predstavlja financiranje investicija dok kreditiranje stanovništva predstavlja financiranje potrošnje. Takva situacija dovela je do visokog deficita platne bilance i kontinuiranih aprecijacijskih pritiscima na tečaj kune. HNB se morala uhvatiti u koštac s takvim problemima i uvesti odgovarajuće mjere monetarne politike. Na koncu sam prikazala koje su se mjere prikazale uspješnim i koliko su zapravo uspjele utjecati na daljnji rast inozemne zaduženosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2007_34
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:22
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/845

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku