E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje ljudskim potencijalima - isplativost investiranja u ljudski kapital

Bakal, Emina (2005) Upravljanje ljudskim potencijalima - isplativost investiranja u ljudski kapital. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (454kB)

Sažetak

U ovom diplomskom radu govorit će se o upravljanju ljudskim potencijalima kao jednoj od funkcija menadžmenta. Svrha je ukazati na važnost planiranja i usmjeravanja ljudskih resursa, koje će rezultirati efikasnijim radom zaposlenih. Bitno je voditi računa o stalnom usavršavanju kadrova kako bi poduzeće bilo što konkurentnije na tržištu. Upravljanje ljudskim potencijalima važan je i složen proces i to će se putem deskripcije u ovom seminaru i dokazati. Kroz diplomski rad objasnit će se pojam ljudskih potencijala, njihovo planiranje, način pribavljanja istih, te kroz konceptualne faze, ulogu organizacijske službe pojasniti važnost usklađene i adekvatne organizacije unutar jednog poduzeća. U nastavku će se govoriti o važnosti razvoja kadrova, te o njihovom utjecaju na ekonomiku poduzeća. Zaključit će se primjerima koji će pojasniti teoriju u praksi. Upravljanje ljudskim potencijalima jedna je od bitnih funkcija menadžmenta koja se još uvijek razvija. Njena važnost je velika s obzirom da vodi računa o vitalnom dijelu poduzeća koje se neprestano prilagođava sve većim zahtjevima na tržištu – o čovjeku. Stoga je dobar menadžer onaj koji će na najefikasniji način pribavljati i upravljati ljudskim resursima. No, da bi bilo moguće organizirati kadrove, potrebno je zadovoljiti druge faze koje se ogledaju kroz ostale četiri temeljne funkcije menadžmenta: 1. planiranje – najosnovnija od svih menadžerskih funkcija koja određuje pravac djelovanja, ciljeve koje treba ostvariti na tom putu i strategiju menadžerskog odlučivanja. Planiranjem se premošćava jaz između onoga što je kompanija sada i onoga što ona želi biti u budućnosti, 2. organiziranje – da bi se planirani ciljevi ostvarili, potrebno je odrediti uloge koje će pojedini članovi organizacije obavljati, a to je zadatak funkcije organiziranja. Moglo bi se reći da je najvažniji zadatak ove funkcije određivanje uloga ljudima koji rade zajedno, 3. vođenje: interpersonalni aspekt menadžmenta – zahtijeva da se svi akteri procesa rada usmjere k željenom cilju; uključuje motivaciju, stilove vođenja i komuniciranje s ljudima, 4. kontroliranje: postupak mjerenja ostvarenja izabranih ciljeva i poduzimanje korektivnih akcija da se ciljevi ostvare. Bez funkcije kontrole posao menadžera bio bi neučinkovit S aspekta društva, govorimo o ekonomici obrazovanja koja društvu donosi sposobni i efikasni društveni kapital. Ekonomiku obrazovanja1 možemo definirati kao znanstvenu disciplinu koja izučava kakav utjecaj ima ekonomsko ponašanje pojedinaca koji se žele obrazovati s jedne strane, te nastavnika, profesora i institucija koje pružaju usluge obrazovanja s druge strane na ukupnost vještine, znanja i inteligencije pojedinca ili društva u cjelini. Ova definicija proizlazi kao logički slijed definicija ekonomije i obrazovanja. Želje su pojedinca i društva u cjelini mnogo veće od količine raspoloživih dobara nužnih za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba (zakon oskudnosti), što iziskuje ekonomsko ponašanje države koja ih je dužna osigurati. Pravo obrazovanja ima svaki pojedinac u društvu, pa ipak ono se ne može zadovoljiti bez odricanja, bez oportunitetnih troškova dobara čije smo se proizvodnje odrekli određujući na taj način cijenu obrazovanja. Poznata je činjenica da tehnologija i obrazovanje u interaktivnom djelovanju određuju razvijenost i položaj neke privrede.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_35
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.1 Teorija i organizacija rada. Odnosi između poduzeća i zaposlenika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:40
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/846

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku