E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Učinci ulaska u Europsku uniju na mađarsko, češko i slovensko gospodarstvo

Stjepanović, Maja (2007) Učinci ulaska u Europsku uniju na mađarsko, češko i slovensko gospodarstvo. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (532kB)

Sažetak

Pojam "Europska unija" uveden je na Pariškoj konferenciji na početku 1972. godine. Postao je sinonim za reformu u cilju ostvarenja buduće slike zajednice. U Maastrichtu je 7. veljače potpisan Ugovor o Europskoj uniji. Proširila se nekoliko puta od svojeg stvaranja i danas ima 27 država članica. Proširenje je pažljivo vođen proces koji pomaže u transformaciji uključenih zemalja te doprinosi miru, stabilnosti, napretku, demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava širom Europe. Petim proširenjem Europske unije 1. svibnja 2004. pristupilo je deset novih članica, najviše ikada po broju priključenih zemalja. Cilj ovog rada je prikazati utjecaj od ulaska u EU na mađarsko, češko i slovensko gospodarstvo. To su tri najrazvijenije nove članice, a njihova iskustva mogu koristiti kao primjer za Hrvatsku na putu u EU. U prvom poglavlju bit će prikazan proces ulaska Mađarske, Češke i Slovenije u EU, kriteriji koje su one morale ispuniti kako bi pristupile EU, proces pregovora koji su vodile kao i pretpristupna pomoć koju su dobile. U drugom poglavlju prikazano je stanje tih gospodarstava od 1991.-2003. godine odnosno do ulaska u EU. U prvome dijelu vidi se način na koji su te zemlje provodile procese tranzicije i privatizacije, a nakon toga u drugome dijelu stanje tih gospodarstva prikazano je grafički prema odabranim makroekonomskim pokazateljima. Prezentirana je i faza pripreme, postupci koje su te zemlje morale poduzeti kako bi ulazak u EU učinile što bezbolnijim, a na kraju je prikazano i stanje tih gospodarstava pred ulazak u EU. U trećem poglavlju analizirani su makroekonomski pokazatelji i učinci koji su se desili u tim gospodarstvima nakon ulaska u EU, napredak u provođenju reformi, a na kraju poglavlja spomenute su koristi koje nove članice imaju od pristupanja u EU, kao i troškovi za samu EU i nove zemlje članice. Nakon toga u četvrtom poglavlju slijedi osvrt na Hrvatsku. Tu će biti prikazan postupak približavanja Hrvatske Europskoj uniji i koraci koji se moraju poduzeti kako bi Hrvatska postala punopravna članica. Izvršena je i usporedba Hrvatske sa Slovenijom, Mađarskom i Češkom i doneseni određeni zaključci o tome što ona od njih može naučiti i kako iskoristiti iskustva koja su one doživjele prilikom i nakon ulaska u Europsku uniju. U radu su korištene metode deskripcije, sinteze i statistička metoda kojom su istražene opće tendencije i prikazane tabelarno i grafički. Korištena je i analitička metoda traženja veze između uzroka i posljedice i komparativna metoda kojom je dana usporedba gospodarstava Mađarske, Češke i Slovenije s gospodarstvom Hrvatske.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_44
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:43
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/853

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku