E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Urbani razvoj grada Pule s naglaskom na urbani turizam

Kostelac, Danijel (2006) Urbani razvoj grada Pule s naglaskom na urbani turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (616kB)

Sažetak

Pula, najveći grad u Istri i veći srednji grad u okviru urbanog sustava Hrvatske posjeduje mnoge povoljne razvojne resurse koje nije dovoljno iskoristila. Sve veći razvoj urbanog turizma u svijetu koji služi kao pokretač razvoja gradova, zahtjeva da se i Pula, kao značajno turističko mjesto, posveti razvoju ovog oblika turizma. Osim toga, Pula svoj gospodarski razvoj temelji upravo na turizmu koji treba postati propulzivna djelatnost za gospodarstvo grada. Razvojem urbanog turizma u Europi za mnoge gradove su se postavili brojni tržišni zahtjevi. Turistički motivi postaju sve raznolikiji, a zahtjevi posjetitelja sve veći. Turistička mjesta morala su prilagoditi svoju ponudu u skladu sa svojim mogućnostima, ali prvenstveno s ciljem da zadovolje svoje posjetitelje. Cilj rada je utvrditi ciljeve i strategiju daljnjeg urbanog razvoja grada Pule s posebnim naglakom na urbani turizam. Rad je podijeljen na 4 dijela. Prvo poglavlje govori o urbanom razvoju gradova u svijetu i u Hrvatskoj, o procesu urbanizacije te o urbanom turizmu kao poticaju za razvoj gradova. Tu se navode obilježja urbanog turizma te razvoj ovog oblika turizma s posebnim osvrtom na Hrvatsku. U drugom dijelu detaljnije se razrađuju temeljna obilježja i posebnosti grada Pule te se obrađuje položaj grada, posebnosti grada, stanovništvo, javni društveni sadržaji, gospodarstvo (industija, turizam, promet), zone gospodarske (posebno ugostiteljsko turističke) namjene. U ovom dijelu posebno je dan naglasak na turizam u gradu te je ta djelatnost iscrpnije obrađena. Prikazan je povijesni razvoj turizma u Puli, temeljna obilježja, govori se o sadržajima koje Pula kao popularno turističko odmorište posjeduje, a dane su i prognoze daljnjeg kretanja turizma u gradu. Treće poglavlje se odnosi na razvoj grada te se govori o nekim od problema razvoja grada (prostorni i demografski te sociokulturni problemi razvoja grada). Posebno se navode ciljevi daljnjeg razvoja. U četvrtom dijelu izrađena je Swot-analiza urbanog razvoja grada na temelju prednosti, nedostataka, mogućnosti i opasnosti grada koje su detaljnije obrađene u okviru ostalih poglavlja. Pri izradi rada je korištena domaća i strana literatura (knjige, časopisi, zbornici, internet stranice). Primjenjene su metode analize, sinteze, deskripcije, komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_45
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:40
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/854

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku