E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj i njegovanje organizacijske kulture

Matošević, Sanja (2007) Razvoj i njegovanje organizacijske kulture. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (622kB)

Sažetak

Organizacijska kultura predstavlja jedan od "mističnih" menadžerskih pojmova, teško mjerljivih, ali vidljivih dolaskom u svaku organizaciju bez obzira na veličinu. Ona predstavlja način života i rada jedne organizacije. Pod njom podrazumijevamo određen sustav vrijednosti, shvaćanja, uvjerenja, etike, životnih stilova, nepisana pravila, osobnosti i karaktera organizacije, sve ono što povezuje djelatnike tvrtke i pruža im osjećaj smisla i pripadnosti. Ključnu ulogu u utjecaju na organizacijsku kulturu ima uprava odnosno vodstvo organizacije. Vođe moraju imati jaku volju, želju i sposobnosti utvrđivanja kulturnih temelja u organizaciji te operativno provesti potrebne akcije. Za izgradnju jake organizacijske kulture vođe moraju biti dosljedni i jasno ispoljavati i poštivati vrijednosti koje žele provesti. Organizacijska kultura mora podržavati misiju i viziju tvrtke, strateške ciljeve i potrebe organizacije. Jedino na taj način organizacijska kultura može doprinijeti organizacijskoj učinkovitosti – što je opći cilj razvoja svake organizacije. Sama problematika organizacijske kulture novijeg je datuma, te se u posljednje vrijeme njoj pridodaje sve veća pažnja. Mnogi je svrstavaju među najvažnije čimbenike razvoja i poslovanja poduzeća. Koncept organizacijske kulture postao je nezaobilazan i dominantan u analizi djelotvornosti i rezultata nekog poduzeća. Predmet istraživanja ovog rada upravo je njena aktualnost i sve veće značenje koje joj se pridodaje, te kako ona utječe na samo poslovanje organizacije. Cilj ovog rada je upoznati se sa teorijskim odrednicama organizacijske kulture, njenim elementima, funkcijama, načinom djelovanja te njenom klasifikacijom. U ovom radu prikazana je organizacijska kultura Privredne banke Zagreb d.d., izvršena je njena analiza, utvrđene su vrste organizacijske kulture koje postoje u Banci te su utvrđene mjere za njeno održanje i poboljšanje. Rad se sastoji od devet međusobno povezanih dijelova. Teorijske odrednice organizacijske kulture, analiza organizacijske kulture u Privrednoj banci Zagreb d.d., njeni rezultati i mjere za njeno poboljšanje iskazani su u pet dijelova. U uvodnom dijelu rada definiran je predmet istraživanja i cilj samog rada, prikazana je struktura rada, te su navedene primijenjene istraživačke metode. U prvom dijelu rada teorijski je obrađen pojam organizacijske kulture, njeni elementi, funkcija organizacijske kulture, te oblikovanje organizacijske kulture. U drugom dijelu rada prikazana je organizacijska struktura Privredne banke Zagreb d.d. putem koje banka ostvaruje svoje poslovanje, te koje sve zahtjeve klijenata može zadovoljiti kroz široku paletu svojih proizvoda. U trećem dijelu rada prikazano je mjerenje organizacijske kulture i klime, te zadovoljstvo poslom što u konačnici rezultira organizacijskom kulturom same banke. U četvrtom dijelu rada prikazane su mjere kojima Banka održava i poboljšava organizacijsku kulturu kako bi ona bila na zavidnoj razini, a sama banka prepoznatljiva u svom konkurentskom okruženju. Sam Zaključak predstavlja sintezu ukupnog izlaganja i rezultata istraživanja, donose se zaključne konstatacije i osvrt na cjelokupan rad. U izradi diplomskog rada, nastojalo se objektivno i nepristrano prikazati činjenice do kojih se došlo u istraživanju. Za potrebe pisanja rada korištena je stručna literatura, Internet (baze podataka), te interni časopisi Banke. U obradi podataka prikupljenih prilikom istraživanja korištene su statističke metode i metoda klasifikacije podataka. Na kraju rada nalazi se Literatura, popis Slika, Tablica i Priloga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_56
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:36
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:36
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/865

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku