E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Revizija u bankarskoj djelatnosti na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.

Brgić, Jelena (2007) Revizija u bankarskoj djelatnosti na primjeru Privredne banke Zagreb d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (313kB)

Sažetak

Financijska izvješća koja priprema poslovodstvo i dostavlja vanjskim korisnicima bez prethodno obavljene revizije izaziva različite sumnje u ispravnost i korektnost tih izvješća. Kako bi se otklonila ta sumnja obavlja se revizija od strane neovisnih osoba. Glavna uloga revizije je da stvori povjerenje korisnika financijskih izvještaja u pouzdanost podataka i informacija koje su sadržane u financijskim izvještajima. Revidiranim financijskim izvješćima se može vjerovati, a to je najvažnije za korisnike tih izvještaja. Revidirano financijsko izvješće označava da bilanca i račun dobiti i gubitka po stručnom mišljenju neovisnog revizora prikazuje pošteno i objektivno financijsko stanje. Banke predstavljaju najvažnije financijske institucije. One posreduju između onih koji raspolažu viškovima novčanih sredstava i onih kojima nedostaje novčanih sredstava. Banke primaju depozite od suficitarnih jedinica, te tako prikupljena sredstva dalje plasiraju putem kredita deficitarnim jedinicama. Dobro organizirani bankovni sustav olakšava svakodnevni život i poslovanje ljudi. Banke su financijske institucije koje podliježu obveznoj reviziji svake godine. U početku osnovna funkcija revizije bila je zaštita vlasnika kapitala. Nakon toga revidirani financijski izvještaji postaju zanimljivi i ostalim korisnicima, kao što su depozitari, potencijalni investitori, poslovni partneri, banke kreditori, itd. Cilj ovog rada je istražiti obavljanje revizije u bankarskoj djelatnosti te to pokazati na primjeru Privredne banke Zagreb. Prilikom izrade ovog diplomskog rada korištene su metode analize, sinteze, deskripcije i kompilacije. Ovim diplomskim radom obrađena je tema "Revizija u bankarskoj djelatnosti na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.". Nakon uvoda, u drugom poglavlju govori se općenito o reviziji, tko može provoditi reviziju, koje vrste revizije postoje, što je objekt i predmet revizije, kriteriji koji se koriste za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja, koji su postupci prilikom ocjene realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja, te kako se provodi revizija financijskih izvještaja. U trećem poglavlju definirano je što su to banke, način njihovog osnivanja, vrste banaka, tijela u bankama, usluge i funkcije koje banka pruža, uloga u financijskom sektoru, te obilježja suvremenog bankarstva. U četvrtom poglavlju obrađuje se revizija u bankarskoj djelatnosti, razlike između banaka i ostalih trgovačkih društava, razlozi njezinog provođenja i metodologija provođenja revizije. U petom poglavlju govori se o reviziji na primjeru Privredne banke Zagreb d.d. Najprije se navodi povijest Privredne banke Zagreb d.d., njezino osnivanje, usluge koje nudi, upravljačka tijela od kojih se sastoji. Nakon toga opisuje se postupak provođenja revizije financijskih izvještaja na primjeru Privredne banke Zagreb d.d. Na samom kraju ovog diplomskog rada nalaze se prilozi i to izvješće neovisnog revizora za 2006. godinu zajedno sa financijskim izvještajima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_59
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:37
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/867

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku