E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija i funkcija interne revizije na primjeru Privredne banke Zagreb

Marković, Ranka (2007) Organizacija i funkcija interne revizije na primjeru Privredne banke Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Kao i ostale discipline u ekonomskoj znanosti i revizija (eksterna i interna) doživljava određene promjene i usklađivanja sa zahtjevima uvjetovanim globalizacijskim procesima u svijetu. Tako je prema novoj definiciji interne revizije američkog Instituta internih revizora ta profesija dobila neke nove naznake čime je njena uloga proširena s ciljem povećanja dodane vrijednosti i poboljšanja poslovanja organizacije. Interna revizija svakim danom dobiva na važnosti, pogotovo u uvjetima poslovanja koje karakterizira diverzifikacija i decentralizacija poduzeća, ubrzani razvoj tehnologije i rastući broj konkurenata na tržištu. Ovaj diplomski rad koncipiran je u četiri poglavlja od kojih se prva dva poglavlja odnose na teorijski dio, a posljednja dva na praktični dio rada. U prvom poglavlju riječ je o obilježjima interne revizije, a na samom početku dan je prikaz razvoja interne revizije kao discipline. Važnu ulogu u svakom poslovnom sustavu ima interni nadzor. Iz tog je razloga provedena usporedba interne kontrole i interne revizije, a naglašena je i temeljna razlika između ta dva oblika internog nadzora. Kako je interna revizija tema rada, navode se njene osnovne značajke, pojmovno određenje, zadaci i uloga. Na kraju poglavlja riječ je o standardima interne revizije i kodeksu profesionalne etike kojih se, pored ostalog, interni revizor treba pridržavati u provođenju interne revizije. U nastavku je riječ o modelima organizacije interne revizije. Da bi mogla uspješno obavljati svoje zadatke, interna revizija mora zauzimati adekvatan položaj u organizacijskoj strukturi poduzeća. On se oblikuje u skladu sa ciljevima i područjem rada interne revizije u poduzeću te unutarnjim i vanjskim čimbenicima. Pored toga, potrebno je oblikovati i odgovarajuću unutarnju organizaciju interne revizije koja će omogućiti ostvarivanje ciljeva interne revizije, a time i ciljeva samog poduzeća. S trećim poglavljem započinje praktični dio rada. U njemu se interna revizija kao služba, odnosno sektor promatra na primjeru Privredne banke Zagreb. Pritom se polazi od osnovnih podataka o banci, njenom poslovanju i upravljačkoj strukturi. U obavljanju svojih poslova banka mora poštivati brojne zakone i propise. Pojedinim člancima Zakona o bankama regulirano je uspostavljanje i funkcioniranje interne revizije pa se govori i o usklađenosti Pravilnika o internoj reviziji banke sa zakonskim odredbama. Nakon toga slijedi glavni dio diplomskog rada u kojem je objašnjena funkcija, unutarnja organizacija i položaj interne revizije u organizacijskoj strukturi Privredne banke Zagreb. U posljednjem poglavlju riječ je o modelu izvedbe, odnosno procesu obavljanja interne revizije koji se sastoji od nekoliko osnovnih faza. Svaka od njih zasebno je obrađena pri čemu je poseban naglasak stavljen na postupke i obilježja provođenja interne revizije u Privrednoj baci Zagreb. U zaključku su iznesene najvažnije činjenice kako iz teorijskog tako i iz praktičnog dijela rada. Banke imaju veliki utjecaj na gospodarska zbivanja u zemlji pa je iz tog razloga za praktični dio diplomskog rada kao primjer uzeta banka. Cilj rada je pobliže upoznati svrhu i postupke provođenja interne revizije te istražiti način na koji funkcionira Sektor unutarnje revizije Privredne banke Zagreb, njegov položaj u organizacijskoj strukturi banke kao i unutarnju organizaciju tog sektora. U izradi diplomskog rada korištene su metoda analize, sinteze i studije literature.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_61
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:25
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:25
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/869

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku