E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Elektronička javna uprava (e-government)

Erman, Marijan (2011) Elektronička javna uprava (e-government). Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (328kB)

Sažetak

Informacijska i komunikacijska tehnologija predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice, te omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i temelj je ekonomije i društva 21. stoljeća. Ona nalazi primjene u svim granama gospodarstva, te u svim područjima znanosti i podloga je za uspješno djelovanje poduzetništva i svih društvenih i državnih struktura. Jednostavan pristup informacijama i znanju omogućava donošenje kvalitetnih odluka u poslovanju, državnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu i privatnom životu. Razvojem elektroničke uprave temeljene na uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije bitno unapreñuje kvalitetu usluga koje uprava pruža građanima i tvrtkama, te učinkovitost državne i županijske uprave, lokalne samouprave i javnih službi. Javna uprava obuhvaća ne samo tijela državne uprave nego i druga tijela i pravne osobe koje obavljaju upravne poslove. U anglosaksonskoj teoriji se rado upotrebljava pojam javna uprava kao skup javnih službi što osiguravaju izvršavanje brojnih zadaća od značenja za državu u cilju ostvarivanja javne koristi. Važnost elektroničke javne uprave ogleda se u povećanje otvorenosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave prema poreznim obveznicima, te samim tim povećava učinkovitost i efikasnost u radu državne uprave sa poslovnim korisnicima. Uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija od strane javne uprave, definiramo kao pojam „Elektronička javna uprava“. Definicije, različiti modeli izvedbe i razine implementacije, načela, kao i razvojni oblici, zadaće i ciljevi navedeni su u prvom poglavlju ovog rada. Informacijsko društvo je društvo znanja. Težnja Europske unije za uspostavljanjem informacijskog društva, pokrenute inicijative i strategije od strane članica EU, opisane su u drugom poglavlju. Treće poglavlje govori o Razvoju Elektroničke javne uprave u Hrvatskoj, temeljnim značajkama pokrenutih strategija i projekata, te približavanje Republike Hrvatske modernom informacijskom društvu. Istraživanja efikasnosti e-Uprave u Hrvatskoj i svijetu, studija dostupnosti elektroničkih javnih usluga i istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma o informacijskoj tehnologiji, prikazana su u četvrtom poglavlju. Polazeći od općih činjenica i informacija vezanih uz Elektroničku javnu upravu, pri izradi rada primijenjena je deduktivna metoda, za preuzimanje tuđih rezultata istraživanja korištena je metoda kompilacije, uz metodu deskripcije i analize, dok je zaključak izveden metodom sinteze podataka i činjenica do kojih se došlo pisanjem ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/50
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
3 Društvene znanosti > 35 Javna uprava. Državno ustrojstvo. Vojni poslovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 06 Oct 2011 12:19
Zadnja promjena: 06 Oct 2011 12:19
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/87

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku