E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Investicijski fondovi i financijska tržišta

Krivić, Davor (2007) Investicijski fondovi i financijska tržišta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (426kB)

Sažetak

Financijski sustav zrcalo je gospodarskog i političkog sustava svake zemlje, te bez transparentnog financijskog sustava nema ni prave demokracije. On kroz svoje sastavne dijelove (tržište novca, tržište kapitala) označava milijunima ljudi početak i kraj svakog dana. Jedni zbog posla, drugi zbog prestiža, a treći zbog potrošačkog mentaliteta i žudnje za bogatstvom žele biti što prisutniji sudionici financijskih tržišta. Svjetski financijski sustav ima svoje uspone i padove te u korelaciji s drugim sustavima (politički, društveni, ekološki itd.) kroji i oblikuje našu svakodnevnicu. Suvremeno financijsko tržište sastavljeno je od velikog broja raznovrsnih, međusobno povezanih financijskih tržišta na kojima se obavljaju različite transakcije. Zbog povezanosti i isprepletenosti financijskih transakcija pojedina tržišta sve je teže locirati i omeđiti Stoga je u 21. stoljeću nastupilo, u pravom smislu riječi, globalno financijsko tržište. Na globaliziranom financijskom tržištu, također, vrijedi podjela na one koji imaju višak sredstava, te na one koji imaju manjak sredstava, tj. razne subjekte koji izdaju svoje vrijednosne papire u nadi da će prikupiti sredstva koja bi mogli investirati u razvoj svoje djelatnosti. Financijski posrednici bi trebali biti veza kojom bi se olakšao prijenos od osoba koje imaju višak, do onih koji imaju manjak sredstava. Sustav financijskog posredovanja ima četiri najvažnije prednosti pred izravnim financiranjem: 1. financijsko posredovanje omogućava kreiranje financijskih potraživanja raznolikih denominacija u većoj mjeri nego što je to slučaj s izravnim financiranjem, 2. omogućava se lakša disperzija rizika, 3. financijsko posredovanje omogućava strukturiranje aktive s raznolikim, međusobno usklađenim dospijećima, pri čemu je moguća ročna transformacija sredstava, 4. većina financijskih potraživanja koja nude financijski posrednici visoko su likvidna. U svijetu su poznati brojni financijski posrednici, primjerice banke, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, investicijski fondovi. U ovoj radnji će fokus biti stavljen na investicijske fondove koji postaju sve važniji faktor na svjetskom financijskom tržištu. Njen cilj je kroz brojne teorijske podatke i praktične primjere istražiti uzroke ove činjenice te usporediti ulaganje u investicijske fondove s ulaganjima u druge štedne proizvode i dokazati njihovu višestruku isplativost. Razlog odabira ove teme je bolje razumijevanje međusobne povezanosti financijskih tržišta i investicijskih fondova. Također, ova bi radnja trebala dati odgovor na pitanje isplati li se danas ulagati u hrvatske investicijske fondove, na još uvijek nedovoljno razvijenom domaćem financijskom tržištu. Istraživanje započinje s drugim poglavljem, u kojem će biti opisane glavne vrste investicijskih fondova, zatim njihova struktura, a pri kraju će biti navedene njihove sličnosti i razlike. Kraj drugog poglavlja rezerviran je za opis najčešćih podvrsti otvorenih investicijskih fondova. Opis će pokrivati današnju široku lepezu fondova: od najrizičnijih, s velikim prinosom, do onih manje rizičnih s manjim prinosom. Uz opis svake pojedine vrste, bit će prikazane vrste ulaganja i ograničenja ulaganja, navedene u prospektu najvećeg hrvatskog investicijskog fonda te vrste. Cilj toga postupka je usporediti teoriju vezanu za investicijske fondove s praksom koju provode domaći investicijski fondovi. Treće je poglavlje analiza svjetskog razvoja industrije fondova počevši od početaka u Nizozemskoj, preko analize današnje situacije industrije investicijskih fondova u svijetu, do analize u danas najzastupljenijim regijama - SAD-u i Europi. Četvrto poglavlje rezervirano je za analizu razvoja hrvatske industrije fondova, koja se počela razvijati u poslijeratnim privatizacijskim godinama pa sve do danas. U to je vrijeme prolazila kroz brojne probleme, no ti problemi su prevladani i hrvatska industrija investicijskih fondova danas bilježi veliku stopu rasta, veću od bilo kojeg drugog financijskog posrednika. U petom će poglavlju biti na konkretnim primjerima pokazana isplativost ulaganja u investicijske fondove od 2004. do 2006. godine u usporedbi s oročenom i a-vista štednjom u banci i s indeksima CROBEX i CROBIS. Analiza će biti provedena tako da se izračuna vagana aritmetička sredina za dioničke, mješovite, obvezničke i novčane investicijske fondove, a zatim će se grafički izvršiti usporedba s ranije navedenim veličinama. Šesto je poglavlje namijenjeno pregledu utvrđenih činjenica i odgovoru na pitanje postoji li povezanost između razvoja financijskih tržišta i razvoja investicijskih fondova u nekoj regiji ili zemlji, a posebice Hrvatskoj. Za sve navedeno, biti će potrebno koristiti se metodama deskripcije, analize, komparacije, indukcije, dedukcije te statističkim metodama i metodom studije slučaja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2007_64
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.1 Oblici poduzeća. Financiranje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:47
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/871

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku