E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mjere uravnoteženja bilance plaćanja

Žufić, Viliam (2007) Mjere uravnoteženja bilance plaćanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (953kB)

Sažetak

Gospodarski subjekti neke zemlje obavljaju mnogobrojne transakcije s ostatkom svijeta, te su transakcije važne za gospodarstvo zemlje jer utječu na zaposlenost, potrošnju itd. Sumarni popis svih transakcija jedne zemlje s rezidentima svih ostalih zemalja (s inozemstvom) u nekom vremenskom razdoblju, najčešće u razdoblju od jedne godine, predstavlja bilancu plaćanja neke zemlje.1 Bilanca plaćanja ne predstavlja bilancu u klasičnom računovodstvenom smislu. Prije svega, to je statistička bilanca koja se sastavlja poštujući načela troškova i koristi. Gospodarske transakcije između rezidenata i nerezidenata bilježe se u trenutku njihova nastanka, odnosno promjene vlasništva nad robom, uslugom ili financijskim instrumentom. U ovom su radu metodama analize i sinteze obrađene i prikazane mjere koje se koriste da bi se bilanca plaćanja dovela u ravnotežu. Rad je podijeljen na četiri poglavlja. Prvo je poglavlje uvodni dio. U drugom poglavlju objašnjavaju se metode uravnoteženja bilance plaćanja. Objašnjava se kako funkcionira mehanizam automatskog uravnoteženja bilance plaćanja putem promjena cijena odnosno putem promjena domaćeg proizvoda, kao i problemi koji se mogu javiti kod mjera automatskog uravnoteženja bilance plaćanja. Zatim se opisuje politika unutarnje i vanjske ravnoteže odnosno mjere monetarne i fiskalne politike koje se koriste u postizanju ravnoteže. Eksterna ravnoteža i njezina krivulja koja predstavlja vrlo važan aparat za analizu bilance plaćanja pomoću mjera ekonomske politike obrađeni su također u tom poglavlju. Zatim su opisane i objašnjene monetarna i fiskalna politika kao mjere kojima se nastoji postići unutarnja i vanjska ravnoteža. Unutar tog poglavlja opisuje se i ravnoteža koja se ostvaruje u uvjetima fiksnog i u uvjetima fluktuirajućeg tečaja. Također se opisuje devalvacija kao sredstvo za postizanje ravnoteže u bilanci plaćanja, opisuju se pristupi analizi uspjeha i analiziraju učinci devalvacije. Sljedeće, treće poglavlje, opisuje primjere iz Hrvatske. Najprije se navodi monetarna politika i njezini instrumenti koje koristi Hrvatska narodna banka (HNB) da bi postigla ravnotežu u bilanci plaćanja Hrvatske. U tom poglavlju opisani su svi osnovni instrumenti koji danas postoje u instrumentariju HNB-a, opisana je tečajna politika, operacije na otvorenom tržištu i ˝strategije izlaska˝. Zatim se ukratko obrađuje strategija hrvatske izvozne ofenzive koju je izradila Vlada Republike Hrvatske. Ta se strategija u ovom radu navodi kao jedan od načina kojima se može djelovati na uravnoteženje bilance plaćanja, u ovom slučaju krajnji cilj je povećanje izvoza kojim će se utjecati na smanjenje deficita vanjskotrgovinske razmjene što predstavlja ključnu stavku koja pridonosi neravnoteži bilance plaćanja Hrvatske. Na kraju poglavlja prikazuje se način kojim se može financirati deficit tekućeg računa bilance plaćanja, a to su inozemne izravne investicije (FDI). Zadnje se ukratko opisuje fiskalna disciplina i navode mogućnosti uvođenja zaštitnih mjera koje Hrvatska može koristiti u slučaju problema s bilancom plaćanja. Zaključni dio predstavlja četvrto poglavlje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_66
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:21
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/873

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku