E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2006. godine

Maksić, Sanja (2007) Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2006. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (498kB)

Sažetak

Nakon stjecanja nezavisnosti zemlje, nova hrvatska vlast odlučila se za izgradnju suvremenog tržišnog gospodarstva. U nastojanju da se porezni sustav učini što sukladnijim s poreznim sustavima u drugim razvijenim tržišnim privredama i da se slijede suvremeni trendovi poreznih reformi u svijetu – prije svega glede alokativne neutralnosti, jednostavnosti i razumljivosti poreznog sustava – početkom 1994. godine i u tijeku te godine započeta je temeljita porezna reforma. Iako su u tom pravcu učinjeni brojni pozitivni koraci, nije stvoren pravedan porezni sustav koji bi omogućio racionalnu alokaciju resursa pri niskoj razini nezaposlenosti proizvodnih faktora. S druge strane, udio javnih rashoda u BDP-u višestruko se povećao. Uzroci ubrzanog nominalnog i realnog rasta javnih rashoda, bili su brojni. Proces urbanizacije i porast gustoće i starenja stanovništva, sve veće angažiranje države u gospodarstvu, porast vojnih izdataka, porast životnog standarda, sporiji rast proizvodnosti rada u društvenim djelatnostima koje su postale i kapitalno i radno intenzivne, te izraziti rast socijalnih transfera u strukturi ukupnih javnih rashoda. Osnovni je cilj, dakle, ovog diplomskog rada analiza problema fiskalne politike u Republici Hrvatskoj od njena osamostaljenja pa do današnjih dana. Pri izradi rada korišteni su uglavnom domaći izvori i Internet. Od metoda znanstveno – istraživačkog rada, pri izradi ovog rada najviše su korištene metoda deskripcije i metoda analize. Diplomski rad podijeljen je na tri dijela. U prvom dijelu obrađuje se ukratko teoretski dio s naglaskom na učinke fiskalne politike na gospodarstvo te instrumentalne varijable fiskalne politike. U drugom dijelu obrađuje se fiskalna politika u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1994. do 2000. godine i to kroz analizu javnih prihoda i javnih rashoda koji su u tom razdoblju postojali, a također se spominje i problem javnog duga koji kao takav uzrokuje velike probleme za hrvatsko gospodarstvo još od samog početka postojanja hrvatske države. U trećem dijelu naglasak je na novijem razdoblju povijesti hrvatske fiskalne politike – od 2001. do 2006. godine. Također se analiziraju javni prihodi i javni rashodi iz tog razdoblja te javni dug kao takav, vrše se usporedbe s prethodnim razdobljem, ali se navode i promjene koje su na tom području učinjene, odnosno analizira se pravac kretanja hrvatskog fiskalnog sustava. Ovo razdoblje izdvojila sam od prethodnog, prije svega, zato što je fiskalna politika u republici Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2000. godine detaljno obrađena u kasnije navedenoj literaturi, dok sam usporedbe i opaske za razdoblje od 2001. do 2006. godine iznosila uglavnom na temelju podataka sa stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Isto tako, ova dva razdoblja izdvojila sam zbog nemogućnosti da pregledno prikažem tako velik broj podataka, jer se radi o nizu od šesnaest uzastopnih godina. Zaključna razmatranja odnose se na cjelokupnu analizu rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_71
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:44
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:44
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/877

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku