E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kontrola logističkih funkcija u poduzeću "Izo" d.o.o.

Trošt, Tedi (2007) Kontrola logističkih funkcija u poduzeću "Izo" d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Kako bi neki poslovni sustav ostvario svoj cilj, potrebna je skladna i efikasna kontrola logistike i njezinih funkcija, odnosno aktivnosti. Logistika funkcije nabave, proizvodnje, prodaje i distribucije, međusobno su povezane te čine postupaka u poslovanju poduzeća. Način upravljanja u prijevozu, manipulaciji, skladištenju i fizičkoj distribuciji može znatno poboljšati usluge kupcima, ali i konkurentnost poduzeća. U posljednjih pola stoljeća, više nego u prethodnih 300 godina, razvila se i afirmirala logistika kao znanost i kao aktivnost, te među ekonomskim disciplinama zauzela sve značajnije mjesto i općenito postala temeljni činitelj efikasnosti i efektivnosti poslovanja suvremenih poduzeća. Na uspješnost poslovanja suvremenih poduzeća najviše utječu unutarnji i vanjski ciljevi. Među unutarnje ciljeve logistike spada i kvalitetna kontrola logističkih funkcija i aktivnosti koja treba poduzeću između ostalog omogućiti manji postotak reklamacija prodanih proizvoda, što znači pouzdaniji i kvalitetniji proizvod. Kako bi se povećala kvaliteta usluga u logistiki poduzeća, prati se i proučava čitav niz aktivnosti koje se obavljaju u posebnim elementima logistike kao sustava. Predmet ovoga rada je istražiti i konzistentno utvrditi sve teorijske značajke i činitelje logistike općenito, procese, funkcionalni pristup logistiki, a naročito kontrolu logističkih funkcija, kao jednu od glavnih čimbenika uspješnosti poslovanja poduzeća. Cilj ovoga rada je prije svega detaljnije proučavanje teorijskih i praktičnih spoznaja na području kontrole logističkih funkcija, odnosno povećanje proizvodnosti rada i djelotvornosti poslovanja u skladu sa kvalitetnom kontrolom logističkih funkcija poduzeća «IZO» d.o.o. Balići. Rad se sastoji od devet dijelova, a uža tematika rada obrazložena je u četiri djela. U prvom djelu, Uvodu, definirani su predmet i cilj rada, objašnjena je struktura rada, navedeni korišteni izvori podataka i primijenjene metode rada. U drugom dijelu, pod naslovom Značaj logistike i njezina uloga u poslovanju poduzeća, vrši se pojašnjenje pojma logistike te njezina uloga u poduzeću kroz definiciju logistike, logistički koncept, organizaciju poslovne logistike, te njezina važnost, uloga i značaj kod funkcioniranja poduzeća. Funkcionalni pristup logistiki naslov je trećeg dijela rada, u kojem je pojašnjen pojam logističkih sustava, te odnos logistike i pojedinih poslovnih funkcija: nabave, proizvodnje, prodaje i distribucije, te funkcije ljudskih potencijala. Kontrola logističkih funkcija, naslov je četvrtog dijela koji je ujedno i tema ovoga rada. Obrazloženje teče kroz kontrolu funkcije nabave gdje je obuhvaćeno sljedeće: ispitivanje, analiza i usporedba ponuda dobavljača; pregovori i analiza položaja prodavatelja; praćenje izvršenja ugovora i narudžbi; količina isporučene robe; kontrola kvalitete. Slijedi kontrola funkcije proizvodnje, u što spada: analiza dijagrama toka, toka materijala i informacija; korištenje analize toka procesa i modeliranje toka procesa. Na kraju je kontrola funkcije prodaje i ljudskih potencijala, a prodaja se sastoji od: kontrole godišnjeg plana, profitabilnosti, uspješnosti i strateškog upravljanja. Teorijske spoznaje iz četvrtog dijela popraćene su analizom praktičnog primjera. Naime, peti dio rada prikazuje provedbu kontrole logističkih funkcija u poduzeću «IZO d.o.o.» Balići. Obrađeno je slijedeće: osnovno o poduzeću, izrada prototipa, kontrola poslovanja poduzeća kroz nabavu, proizvodnju i prodaju. Na kraju ovog dijela dan je kritički osvrt na općenitu situaciju u poduzeću, te situaciju prije i nakon obavljene kontrole u poslovanju poduzeća. U šestom djelu, Zaključku, iznesena su vlastita mišljenja o obrađenoj temi. Sedmi dio rada sadrži popis korištene literature. Osmi dio su Prilozi, dok se u devetom dijelu nalazi popis slika. Kod pisanja teorijskog djela rada korišteni su podaci koji su rezultat rada drugih autora. Pri izradi praktičnog dijela korišteni su podaci iz internih izvora poduzeća «IZO» d.o.o. Balići, te obrazloženja pojedinih stručnjaka iz istog poduzeća. U formuliranju i iznošenju rezultata istraživanja ovoga rada korištene su slijedeće metode: analiza, sinteza, statistička i matematička metoda, metoda klasifikacije, modeliranja, generalizacije i specijalizacije, kao i metode dokazivanja i opovrgavanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_72
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.34 Logistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:18
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/878

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku