E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske

Grubor, Karmen (2007) Važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (359kB)

Sažetak

Ovim radom obraditi će se mogućnosti financiranja iz predpristupnih fondova koje Republika Hrvatska može koristiti, odnosno koje će moći koristiti u budućnosti, kada postane članica EU. Programi financiranja su osmišljeni za subvencioniranje implementacije projekata usklađenih sa politikama Europske unije. Subvencije se dodjeljuju u širokom spektru područja kao što su istraživanje i obrazovanje, zdravlje, zaštita potrošača, zaštita okoliša, jačanje regionalne i kohezijske politike. Pošto subvencije pokrivaju vrlo različita područja potrebno je zadovoljiti specifične preduvjete koji se razlikuju između pojedinih područja. Svaki program ima svoja prioritetna područja koja želi poboljšati. Zbog različitosti dostupnih programa i specifičnih sektora koje ovi programi pokrivaju izrazito je važno pažljivo proučiti pravila svakog programa subvencioniranja. Unatoč raznovrsnosti programa neki osnovni principi vrijede za svakog od njih: Mehanizmi finaciranja Europske unije djeluju na principima sufinanciranja. Prema tome, EU neće dodijeliti 100% financijskih sredstava za implementaciju projekta, osim u nekim slučajevima povezanima sa pomoći trećim zemljama.Projekti financirani kroz EU programe ne smiju izravno generirati profit, ipak oni omogućavaju korisnicima pomoći da postignu točku pokrića. Ne postoji retroaktivno financiranje za aktivnosti ili projekte koji su već izvršeni. Svrha rada je prikazati važnost predpristupnih fondova u ekonomskom rastu i razvoju Hrvatske. Cilj rada je ukazati na značaj osiguranja dovoljnog broja stručnjaka koji će raditi na poslovima približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od usklađivanja zakonodavstva i gospodarskih prilagodbi do provedbe programa pomoći EU i prenošenja općih znanja i informacija o europskim integracijama. Rad je baziran na istraživanju literature, pretraživanje Internet stranica, korištenje materijala sa seminara na kojima sam bila nazočna, a sadrže informacije o toj tematici. U izradi ovoga rada korištene se kvantitativne i kvalitativne metode analize, metoda sinteze, klasifikacije, komparativna metoda i metoda kompilacije. Rad je podijeljen u šest poglavlja. U prvom poglavlju opisana je povijest Europskih integracija. Drugo poglavlje predstavlja institucije EU. Treće poglavlje opisuje sporazum kojim je definiran okvir za daljnje približavanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, te su opisani predpristupni programi pomoći EU. Četvrto poglavlje analizira odobrena sredstva za RH, međutim nije moguće točno definirati u što su uložena sredstva, jer o tome ne postoji izvješće s obzirom da su sredstva iz predpristupnih fondova odobrena za 2005. i 2006. godinu, a projekti su još u toku. U petom poglavlju prikazani su ciljevi i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Šesto poglavlje analizira makroekonomska kretanja u RH.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2007_75
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:42
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/881

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku