E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Istraživanje međuovisnosti gospodarskog rasta, nezaposlenosti i inflacije na primjeru hrvatskog gospodarstva

Ukotić, Aljoša (2006) Istraživanje međuovisnosti gospodarskog rasta, nezaposlenosti i inflacije na primjeru hrvatskog gospodarstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (546kB)

Sažetak

Uvjeti poslovanja nikada ne miruju. Nakon prosperiteta i napretka može uslijediti kriza. Ekonomska ekspanzija ustupa mjesto recesiji, gdje bruto domaći proizvod, zaposlenost, realni dohodci opadaju, te inflacija raste. Cilj svake ekonomije je da oporavak bude toliko snažan da dovede do novog procvata u gospodarstvu. Gospodarstvo svake zemlje možemo promatrati poput ''živog bića'' koje može oboljeti. Naime, gospodarski rast, nezaposlenost i inflacija najveće su makroekonomske ''bolesti'' svake zemlje. Svrha ovog diplomskog rada je upoznati se sa pojmovima gospodarskog rasta, nezaposlenosti i inflacije, te njihove međuovisnosti, a cilj je, istražiti i utvrditi uzroke njihova nastanka, te ponuditi i primijeniti optimalna rješenja takvih vrsta problema. U ovom radu korištene su slijedeće znanstveno istraživačke metode: - metoda analize i sinteze, - komparativna metoda, - metoda deskripcije, - metoda istraživanja, - matematička metoda, - statistička metoda, - proučavanje dostupne domaće i strane literature iz područja opće ekonomije i ekonomije rada. Rad se sastoji od šest međusobno povezanih cjelina. U uvodnom dijelu prikazan je problem istraživanja, te je pomoću njega određena svrha i cilj istraživanja. Popisane su i metode rada, koje su korištene prilikom izrade teksta. Tu se čitatelja željelo uvesti u problematiku cijelog rada. U drugom dijelu definiran je pojam gospodarski rast, dat je povijesni pregled teorije ekonomskog rasta, zatim izvori koji na njega utječu i općenito je razrađen bruto domaći proizvod u Republici Hrvatskoj od osamostaljenja do danas. U trećem dijelu, cilj je bio prikazati situaciju nezaposlenosti u Hrvatskoj, te je utvrđeno da nezaposlenost nije problem samo pojedinaca koji su njome pogođeni, već problem čitavog gospodarstva u cjelini. U četvrtom dijelu opisan je pojam inflacije, način na koji se ona mjeri, te vrste i uzroci inflacije. U nastavku prikazana je cjelovita slika stanja inflacije u Republici Hrvatskoj, te je zaključeno da je njezina stabilnost od velike, ali ne i presudne važnosti za stabilnost cjelokupnog gospodarstva. Peti dio pod nazivom ''Odnos gospodarskog rasta, nezaposlenosti i inflacije na primjeru hrvatskog gospodarstva'' jest rezultat mog istraživanja gdje sam nastojao prikazati kolika je važnost svakog pojedinog navedenog čimbenika, te njihove uzajamne ovisnosti. U posljednjem dijelu, zaključku, dana je sinteza cijelog teksta, te spoznaja, koja dokazuje radnu hipotezu. U nastavku navedena je i literatura koja je korištena kako bi se moglo prikazati što cjelovitije i potpunije stanje našeg gospodarstva od osamostaljenja do danas.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2006/95
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:48
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/899

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku