E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika zaštite okoliša u zračnim lukama – na primjeru Zračne luke Pula d.o.o. Pula

Komatina, Vera (2006) Politika zaštite okoliša u zračnim lukama – na primjeru Zračne luke Pula d.o.o. Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (605kB)

Sažetak

Zaštita okoliša je područje koje u posljednje vrijeme zaokuplja veliku pažnju. Danas je zdrav okoliš prepoznat kao temelj dugoročnog prosperiteta i kvalitete življenja, te kao osnova za budući gospodarski razvitak. Zaštita okoliša i cjelokupne ekosfere planeta Zemlja globalni je problem. Svaki čovjek svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućuje skladan rast i razvoj. Da je zdrav okoliš jedan od najznačajnijih preduvjeta zdravlja, sve više dolazi do svijesti modernog čovjeka. Tema ovog rada je “Politika zaštite okoliša u zračnim lukama – na primjeru Zračne luke Pula d.o.o. Pula.” Cilj ovog rada je ukazati na značaj provođenja politike zaštite okoliša u zračnim lukama. Iako su mnogi ljudi mišljenja da zračne luke nisu veliki i opasni zagađivači, odnosno da postoje puno opasnije i važnije djelatnosti na koje bi se trebalo usmjeriti, potrebno je naglasiti da se stalnim razvojem prometa i turizma, kao i povećanjem broja putnika i zrakoplova, povećavaju negativni učinci zračnih luka na okoliš. Njihove učinke na okoliš potrebno je mjeriti, vrednovati i poduzimati eventualne mjere korekcije. Nakon Uvoda, u drugom poglavlju teoretski je obrađena politika zaštite okoliša. U tom dijelu govori se o nastanku i razvoju politike zaštite okoliša, o njezinim ciljevima, nositeljima i instrumentima. Obrađena je i politika zaštite okoliša u Hrvatskoj te na razini poduzeća. U trećem dijelu ovog rada, govori se o zračnim lukama, odnosno njihovom utjecaju na okoliš. Obrađena su područja buke, zraka i vode. U poglavlju o buci definiran je pojam buke te je obrađen utjecaj buke koju proizvode zrakoplovi na okoliš. U dijelu o zraku govori se o ispušnim plinovima zrakoplova i njihovom utjecaju na okoliš, zatim o štetnim tvarima iz ispušnih plinova te o emisiji zagađivača iz zrakoplovnih motora i njihovom utjecaju na globalnu klimatsku promjenu. Četvrto poglavlje govori o sigurnosti u zračnom prometu, odnosno o opasnostima koju ptice predstavljaju za zrakoplove i zračni promet. Objašnjene su metode i mjere koje bi se trebale provoditi za smanjenje broja ptica u blizini zračnih luka, tj. način na koji treba postupati ukoliko se ptice ipak pojave u zračnoj luci. Slijedi Politika zaštite okoliša na primjeru Zračne luke Zagreb. Obrađeni su ključni aspekti poput buke, otpada, vode i energije, odnosno na koji način Zračna luka Zagreb pristupa u zaštiti i gospodarenju istim. Sljedeće poglavlje bavi se Zračnom lukom Pula. Navedeni su osnovni podaci o Zračnoj luci Pula, njezina vlasnička, kadrovska i obrazovna struktura, organizacijska shema, kao i podaci o broju putnika i zrakoplova. Zatim se govori o tome što sve Zračna luka Pula čini po pitanju zaštite okoliša. Pri izradi ovog rada korištene su sljedeće metode: induktivna i deduktivna metoda, metode opovrgavanja, metode dokazivanja, metode analize, metode deskripcije i kompilacije, metode intervjuiranja te metoda promatranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2006/104
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:27
Zadnja promjena: 19 May 2014 10:15
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/905

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku