E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvena analiza rezultata poslovanja poduzetnika Istarske županije u razdoblju od 2001.do 2005. godine

Pereša, Paola (2006) Računovodstvena analiza rezultata poslovanja poduzetnika Istarske županije u razdoblju od 2001.do 2005. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (399kB)

Sažetak

Poduzeća se u većini zemalja svijeta dijele na mala, srednja i velika poduzeća. U Hrvatskoj, kao zemlji čije je tržišno gospodarstvo u razvoju, najveću ulogu imaju mala i srednja poduzeća, koja se ujedno smatraju i pokretačkom snagom hrvatskog gospodarstva. Sva poduzeća na hrvatskom teritoriju imaju obvezu, da za svaku poslovnu godinu koja je ujedno i kalendarska godina, iskažu konačno utvrđene podatke o stanju imovine, kapitala i obveza, podatke o ostvarenim prihodima i rashodima na kojima se temelji utvrđivanje obveze poreza na dobit te da iskažu svoj financijski rezultat poslovanja i pritom sastavljaju svoje financijske izvještaje. Financijski izvještaji sastoje se od: bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 47/03) i Pravilniku o Registru godišnjih financijskih izvještaja, svi poslovni subjekti – obveznici poreza na dobit – poduzetnici, banke i štedionice i društva za osiguranje obvezni su predavati godišnje financijske izvještaje. Važnost Registra godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) iskazuje se u tome da prilikom analiziranja i korištenja svih zaprimljenih podataka dobivaju se veoma bitne informacije i podaci o ukupnom gospodarstvu: podaci po djelatnostima, prema teritoriju, vlasništvu i veličini poslovnih subjekata, čime se na kraju cjelokupne analize, s jedne strane, ostvaruje mogućnost predlaganja i usmjeravanja mjera ekonomske politike i samim time ostvarenja zadanih ciljeva ekonomske politike dok s druge strane, omogućava poslovnim partnerima i potencijalnim investitorima da se putem dobivenih podataka i informacija o određenom poslovnom subjektu utvrdi potencijalni rizik od ulaganja u određeno poduzeće odnosno djelatnost, a osim toga omogućene su i komparativne analize istih djelatnosti, oblika vlasništva ili veličine poduzeća na određenom dijelu teritorija npr. u različitim županijama. Cilj ovog rada je prikazati analizu rezultata poslovanja poduzetnika i njihovog financijskog stanja u Istarskoj županiji, kao jednoj od regija u Republici Hrvatskoj. Za navedenu analizu korištene su razne metode u istraživanju i prikupljanju potrebnih podataka. Metodom kvalitativne i mikroekonomske analize raščlanjeni su složeni dijelovi i dobiveni su jednostavniji sastavni dijelovi i elementi koji se proučavaju (oblici vlasništva, veličina poduzetnika, analiza prihoda i rashoda i sl.). Metodom komparacije uspoređuje se poslovanje poduzetnika prema veličini, oblicima vlasništva i djelatnostima kroz navedeno razdoblje, dok su statističkom metodom tabelarno i grafički prikazani statistički podaci. Rad je podijeljen na šest poglavlja. Drugo poglavlje opisuje gospodarstvo općenito s osvrtom na gospodarstvo u Istarskoj županiji. Treće poglavlje posvećeno je računovodstvenoj analizi poslovanja poduzeća koju moraju provoditi poduzetnici ne bi li time došli do potrebnih informacija bitnih za daljnje upravljanje poduzećem i naravno, radi ostvarenja zadanih ciljeva i dobiti. Također je prikazano prema kojim se kriterijima određuje veličina poduzeća u Hrvatskoj, koja je svrha i koji su ciljevi sastavljanja financijskih izvještaja poduzetnika te koji su sve korisnici tih financijskih izvještaja. U četvrtom poglavlju razrađen je najbitniji dio ovog rada. Prikazana je analiza poslovanja poduzetnika Istarske županije u razdoblju od 2001. do 2005. godine, odnosno analiza broja poduzetnika i zaposlenih, analiza prihoda i rashoda kao i dobiti i gubitka poduzetnika, komparacija poslovanja poduzetnika prema djelatnostima, veličini i obliku vlasništva na području Istarske županije, dakle, analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Istarskoj županiji. Na kraju ovog rada, u petom poglavlju dana su zaključna razmatranja te viđenja o cjelokupnoj situaciji gospodarstva Istarske županije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/108
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:37
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:37
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/908

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku