E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Metode procjene kapitalnih ulaganja

Cetina, Tijana (2011) Metode procjene kapitalnih ulaganja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (460kB)

Sažetak

Poduzeće, ukoliko želi opstati i razvijati se, mora stalno ulagati u nove investicijske projekte, koji mogu biti dugoročni i kratkoročni. Dugoročna ulaganja su ulaganja koja generiraju gotovinske tokove kroz duži niz godina. Odnose se na kapitalna ulaganja koja podrazumijevaju ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Svaki investicijski projekt započinje sastavljanjem prijedloga, koji mogu nastati u bilo kojem dijelu poduzeća. Zatim se svi ti prijedlozi vrednuju kako bi se donijela konačna odluka o prihvaćanju ili odbijanju projekta. Pri procjeni investicijskih projekata menadžment koristi različite matematičke metode, koje se mogu podijeliti na jednostavne i sofisticirane. Jednostavne metode ne uzimaju u obzir vremensku vrijednost novca, dok sofisticirane uzimaju, te stoga imaju prednost pred jednostavnim metodama. U jednostavne metode ubrajaju se računovodstvena stopa povrata i metoda otplatnog perioda. U sofisticirane metode ubrajaju se metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda interne stope rentabilnosti, metoda modificirane interne stope rentabilnosti, metoda indeksa profitabilnosti, te metoda diskontiranog otplatnog perioda. Na temelju kriterija prihvata za svaku pojedinu metodu, menadžment odlučuje da li projekt treba prihvatiti ili odbaciti. Najvažnije je dobro procijeniti buduće gotovinske tokove, i to zato jer su gotovinski tokovi, a ne dobit, temelj procjene kapitalnih ulaganja. Osim procjene gotovinskih tokova, mogu se javiti još neki problemi pri korištenju metoda procjene, a najvažniji su me�đusobna isključivost i ovisnost projekata, te višestruke interne stope prinosa. Nakon što se donese odluka o prihvaćanju projekta, kreće se u njegovu realizaciju. Nakon realizacije, potreban je stalan nadzor nad projektom kako bi se na vrijeme uočile neke nepredviđ�ene situacije i kako bi se stiglo reagirati.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/188
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 21 Pro 2011 12:46
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 12:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/923

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku