E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju

Kukić, Diana (2011) Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U ovom diplomskom radu govori se o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u visokom obrazovanju, odnosno kakve učinke ima napredak visoke tehnologije na visoko obrazovanje. Cilj rada je analizirati primjenu ICT u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj (RH). Postavljeni cilj realiziran je izvršenjem slijedećih zadataka: 1) Definirane su ICT i djelotvornost visokog obrazovanja. 2) Analizirana je primjena ICT u visokom obrazovanju u RH počevši od objašnjenja sustava visokog obrazovanja do primjene ICT u raznim procesima prisutnima na visokoobrazovnim institucijama. 3) Iznesen je primjer primjene ICT na Sveučilištu u Kaliforniji. 4) Izvedeni su zaključci koji se odnose na temu ovog diplomskog rada. 5) Navedena je literatura temeljem koje je rad izrađ�en. Obrazovanje je jedan od najvažnijih čimbenika odgovornih za razvoj društva te je vrlo bitna njegova prilagodba promjenama koje donosi današnje informacijsko doba. Kako bi se te prilagodbe uspješno ostvarile, nije dovoljno promijeniti i osuvremeniti samo sadržaje učenja. Jednako je važno unijeti promjene nastavnih metoda. Suvremenom obrazovanju potreban je nov model učenja – aktivno učenje koje se temelji na informacijskim resursima stvarnog svijeta. Danas se sve više naglašava potreba za obrazovanjem zasnovanim na metodama koje koriste informacijske i komunikacijske tehnologije. Iako je nužno da promjene nastavnih sadržaja i metoda zahvate sve razine obrazovanja, posebno je važno da do takvih transformacija dođ�e na sveučilištima, i to na fakultetima koji obrazuju studente - buduće nastavnike. Na taj će se način najviše utjecati na to da se osigura primjena novih trendova u obrazovanju i u školama. Diplomski rad je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu opisan je pojam informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), prikazan je stupanj razvoja ICT-a, razvojne faze implementacije ICT-a, te objašnjen pojam djelotvornosti (efikasnosti). Drugi dio diplomskog rada opisuje primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u visokom obrazovanju. Unutar tog dijela ovog rada, obuhvaćen je opis sustava visokog školstva u Republici Hrvatskoj, Infrastruktura potpore primjene ICT u visokom obrazovanju Republike Hrvatske, Istraživanje primjene ICT u visokom obrazovanju RH , te primjer primjene ICT u visokom obrazovanju Kalifornije. Korištene metode prilikom izrade ovog diplomskog rada su: analiza, sinteza, metoda deskripcije, metoda stadija slucaja te metoda komparacije. Ovaj diplomski rad je ujedno i prikaz rezultata uspješnosti primjene ICT u visokom obrazovanju, a najviše služi učenicima te visoko-obrazovnim institucijama. Ovaj rad namijenjen je u prvom redu studentima i nastavnicima na visokom obrazovanju. Koristan je i za sve one koji se bave pitanjima primjene raznih metoda i tehnika u obrazovanju svih naziva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/192
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
3 Društvene znanosti > 37 Odgoj i obrazovanje > 378 Visoko obrazovanje. Sveučilišta. Akademije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 21 Pro 2011 12:46
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 12:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/926

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku