E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika zaštite okoliša – primjer poduzeća Riviera Holding d.d. Poreč

Kauzlarić, Zdenka (2005) Politika zaštite okoliša – primjer poduzeća Riviera Holding d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (654kB)

Sažetak

U posljednje vrijeme zaštita okoliša vrlo je popularna tema. O tome se čita u novinama, gleda na televiziji, uči u školama. Nemoguće ju je izbjeći, susrećemo se s njom barem u nekom razdoblju života. No, to veliko zanimanje za stanje planeta Zemlje može se primijetiti tek u zadnjih nekoliko desetljeća, kada su se počele javljati posljedice čovjekovog pritiska na okoliš. Rast stanovništva u posljednjih stotinjak godina je ogroman, grabimo sve što nam ovaj planet pruža, a zauzvrat činimo jako malo. Šume i livade pretvorene su u obradive površine ili prometnice, betoniramo obale i pretvaramo ih u velika turistička središta, velikim prometom stvaramo smog i kisele kiše, koje onda uništavaju mjesta do kojih čovjek još nije uspio doći. Iako većina ljudi suosjeća ili se zgraža nad tim djelima, još uvijek se premalo čini da se to popravi. Cilj ovog rada jest prikazati utjecaj najveće svjetske „industrije“ na okoliš, ukazujući na jednostavne i one manje jednostavne metode koje svako turističko poduzeće može primijeniti da bi zaštitilo okoliš i ujedno sebi povećalo profit, kako bi budućim generacijama ostavili okoliš u istom ili čak i boljem stanju od kakvog smo ga i mi našli. Poseban naglasak daje se na obilježja politike zaštite okoliša u poduzeću Riviera Holding d.d. Poreč. Teoretski dio ekonomike okoliša obrađen tijekom predavanja predmeta Ekonomija i ekologija, dok praktični dio, obrađen je u ovom diplomskom radu. Diplomski rad sadrži šest poglavlja. Nakon Uvoda, u drugom poglavlju pod nazivom Politika zaštite okoliša prikazan je teoretski pristup temi. Navedeni su pristupi vođenja politike zaštite okoliša, obrađen je pojam održivog razvoja, te protokoli koji se bave zaštitom okoliša. Ukazuje se i na nastanak i razvoj politike, teorije u politici zaštite okoliša, ciljeve, načela i nositelje politike. Na kraju su navedeni instrumenti politike zaštite okoliša. Treće je poglavlje pod nazivom Utjecaj turističkog poduzeća na okoliš, podijeljeno u četiri podnaslova: voda, zrak, otpad i električna energija. U poglavlju o vodi govori se o potrebi za vodnom održivosti, o metodama štednje i ponovne upotrebe, o otpadnoj vodi, te o sistemima tretiranja otpadnih voda. Zrak je obrađen kroz utjecaj na ozonski omotač. Navedeni su osnovni podaci o ozonu, da bi se moglo govoriti o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, te gdje se oni koriste u turističkoj industriji i moguće mjere koje se mogu primijeniti da se smanje ili potpuno izbace iz uporabe. Poglavlje o otpadu objašnjava kruti otpad i, kroz mnoge primjere, pokazano je kako ga izbjegnuti. Mogućnosti ponovne upotrebe, recikliranje, regeneracija i odlaganje, također su obrađeni u ovom diplomskom radu.. Na kraju je obrađena električna energija, odnosno govori se o ogromnoj količini energije koja se koristi u svrhu turizma, objašnjena je obnovljiva energija i prednosti koje nam pruža. Detaljno su objašnjeni svi alternativni izvori energije. Četvrto poglavlje piše o Zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša, tj. o onome što se poduzima u zaštiti vode, zraka te u gospodarenju otpadom i električnom energijom, te primjeni tih zakona u turizmu. Peto poglavlje bavi se politikom zaštite okoliša u poduzeću Riviera Holding d.d. Poreč. Na početku poglavlja navode se osnovne informacije o poduzeću: broj zaposlenih, kategorizaciju i kapacitete objekata, noćenja i prihode od smještaja. Navedene su i Rivierina vizija i misija te, prikazane organizacijska i vlasnička struktura i struktura zaposlenih prema stručnoj spremi. U posebnom poglavlju dani su podaci o Odjelu za ekologiju i hortikulturu koji je osnovan u Rivieri s ciljem zaštite okoliša. U tom poglavlju, ponovno u četiri zasebne cjeline, pobliže se prikazuje što Riviera čini za zaštitu vode, zraka, za gospodarenje otpadom i električnom energijom. Metode koje su korištene pri izradi ovog diplomskog rada jesu: induktivna i deduktivna metoda, metode analize, dokazivanja, opovrgavanja, deskripcije i kompilacije, te metode studije slučaja, intervjuiranja i promatranja. U izradi diplomskog rada korištene su stručne publikacije i, s obzirom na aktualnost i dinamičnost teme, brojni izvori s Interneta. Prilikom obrade teme politike zaštite okoliša, Riviera Holding d.d. Poreč, ostvarena ja izvrsna suradnja s gđa Dubravkom Popović-Pletikos dipl. agr., stručnom suradnicom odjela ekologije i hortikulture, sektora tehničkih usluga i razvoja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2006_4
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:05
Zadnja promjena: 19 May 2014 10:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/929

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku