E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Monetarna politika i instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj

Babun, Nina (2006) Monetarna politika i instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (383kB)

Sažetak

Jedno od najizrazitijih obilježja svijeta u kojem danas živimo jest proces globalizacije. Taj proces utječe na sva područja i oblike društvenog života, uključivši gospodarstvo, politiku, znanost, poljoprivredu itd. Globalizacija je uvelike utjecala na povećanje obujma međunarodne razmjene i na povećanje mobilnosti ključnih činitelja proizvodnje rada i kapitala. Dakako, globalizacija je utjecala na nestajanje granica u povezivanju različitih dijelova svijeta, ali i na nestajanje granica u monetarnom području života. Kao što je globalizacija dio našeg života, tako je i funkcioniranje cjelokupnoga današnjeg svjetskog gospodarstva teško zamislivo bez novca. Novac se nalazi svagdje i svuda oko nas, u najrazličitijim oblicima. Različite vrste robe upotrebljavane su tijekom povijesti kao novac (stoka, duhan, srebro, zlato, obveznice pojedinaca). Jednako tako, novac je roba koja je ljudima služila za plaćanje i pojavljivao se u različitim oblicima: kao robni, kovani, papirni i knjižni. Kao i svako tržište, i novčano na jednoj strani obilježavaju značajke ponude, a na drugoj potražnje. Novčana se politika mijenja i te su promjene, naravno, zanimljivije ako se relativno mijenja ponuda novca u odnosu prema potražnji. Kako se monetarna politika bavi novcem kao sredstvom razmjene, kreditima i novčano-kreditnim odnosima, ona proučava cijeli sklop novčanih odnosa, sve komponente novčane mase i uzroke njihove promjene. Temeljna zadaća svake monetarne politike koju središnja banka provodi, kao dio makroekonomske politike jest kontroliranje ponude novca u optjecaju, kamatnih stopa i uvjeta kreditiranja. Glavni instrumenti kojima to središnja banka postiže jesu operacije na otvorenom tržištu, promjene stope obveznih pričuva te promjene eskontne stope središnje banke. No složenost financijskih i monetarnih odnosa te brojni drugi čimbenici utječu na to da središnja banka kao najviša monetarna vlast svake zemlje mora biti vrlo oprezna i pažljiva u svome svakodnevnom reguliranju monetarnih i financijskih kretanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_16
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:08
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:08
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/935

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku