E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ocjena konkurentnosti hrvatskih poduzeća i važnost po gospodarski rast

Duras, Martina (2005) Ocjena konkurentnosti hrvatskih poduzeća i važnost po gospodarski rast. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (306kB)

Sažetak

Svjetsko gospodarstvo postalo je pod utjecajem globalizacijskih procesa fleksibilno, otvoreno i integrirano. Tehnološki napredak, znanje, obrazovanje, strucno osposobljavanje, slobodno kretanje rada i kapitala i drugi cimbenici kvalitete postali su generatori rasta koji uzrokuju stalne promjene na putu razvoja i podizanja nacionalne konkurentnosti. Prilika za prikljucene razvijenima nikada u povijesti nije bila dohvatljivija. Ali, ni opasnost od propuštanja takve prilike nikada nije bila tako velika. Ne odgovoriti na povijesni izazov, znaci dugorocno stagnirati ili cak nazadovati. Hrvatska se nalazi pred ozbiljnim problemima. Dosadašnji rast generiran je visokom osobnom i javnom potrošnjom, te upitnom kvalitetom investicija u gospodarstvu. To se odrazilo u visokom deficitu vanjske trgovine i javnog sektora, te u rastu vanjskog i javnog duga. Hrvatska ne uspijeva razviti konkurentsko okruženje za gospodarstvo koje bi moglo ostvariti onu razinu dohotka na kojoj se zemlja navikla živjeti i trošiti. Stoga se izazov koji stoji pred Hrvatskom više ne može svoditi na prijelaz u tržišno gospodarstvo i prikljucenje EU. Clanstvo u Uniji i tržišno gospodarstvo samo su nužni uvjeti za postizanje konkurentnog nacionalnog gospodarstva koje ce biti sposobno uklopiti se u globalno tržišno natjecanje uz postizanje maksimalno ostvarivog, stabilnog rasta životnog standarda za sve gradane. Tako ulazak u EU i tržišno gospodarstvo ne treba promatrati kao ciljeve, vec kao sredstva za postizanje konacnoga cilja – stvaranja konkurentnog gospodarskog sustava u kojem sudjeljuju bogati i zadovoljni ljudi. Predmet istraživanja ovog rada je ocjena konkurentnosti hrvatskih poduzeca te sam doprinos konkurentnosti i važnost na gospodarski rast zemlje. Ovaj rad podijeljen je u tri poglavlja : U prvom poglavlju sadržane su definicije konkurencije i definirane su osnovne odrednice konkurentskih prednosti jednog gospodarstva na temelju Porterovog "dijamanta". Predmet drugog poglavlja je konkurentnost Hrvatske. U ovom poglavlju objašnjen je pojam Nacionalnog vijeca za konkurentnost, razlozi njegovog utemeljenja, strateški ciljevi, misija te clanovi Vijeca. Nakon toga detaljno su razradene osnovne preporuke za povecanje konkurentnosti Hrvatske koje predstavljaju mjere i politike kojima se Hrvatska treba okrenuti kako bi se transformirala u medunarodno konkurentno gospodarstvo. U te preporuke spadaju : obrazovanje, pravna država, troškovna i cjenovna konkurentnost, inovativnost i tehnologija, razvoj malih i srednjih poduzeca, regionalni razvoj i razvoj klastera, te razvoj pozitivnog stava i liderstva. Trece, ujedno i zadnje poglavlje nosi naslov Hrvatska i Svjetska banka. Ovdje su opisane osnovne odrednice pomaganja Svjetske banke Hrvatskoj te su detaljno razradena dva osnovna dokumenta, a to su : Strategija pomoci Svjetske banke Republici Hrvatskoj (CAS) i Ekonomski memorandum za Hrvatsku (CEM). Prilikom pisanja ovog rada korištene su sljedece metode : metoda deskripcije, metoda analize, metoda promatranja, te metoda proucavanja dostupne literature s podrucja konkurencije. U izradi ovog rada korištena je domaca i strana literatura : knjige, clanci te radi što novijih podataka i informacija korištene su Internet stranice. Metodološki pristup strukturi ovog diplomskog rada polazi od same definicije konkurencije, utjecaja konkurentnosti na gospodarski rast i razvoj, pa sve do osnovnih preporuka za povecanje konkurentnosti hrvatskih poduzeca.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_19
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Feb 2012 13:33
Zadnja promjena: 17 Feb 2012 13:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/938

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku