E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekonomska obilježja turizma Republike Hrvatske

Turk, Jana (2005) Ekonomska obilježja turizma Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (308kB)

Sažetak

Turizam je, bez sumnje, jedna od najznacajnijih „djelatnosti“ suvremenog gospodarstva, za mnoge zemlje znacajan izvozni proizvod i generator zapošljavanja. Obuhvaca široki splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turistickog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, vec i ekološki, socijalni i kulturni aspekt života. U strukturnim analizama i dugorocnim projekcijama turizam se ocjenjuje kao jedna od najdinamicnijih pojava s gotovo neprocjenjivom važnošcu za razvitak svjetskog gospodarstva. Turizam bi mogao biti jedan od najvažnijih pokretaca razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Direktno i indirektno stvara oko 22% domaceg bruto proizvoda, te više od 40% cjelokupnog izvoza, što ga bez sumnje stavlja medu kljucne komponente gospodarstva i vanjskotrgovinske razmjene1. Cilj ovog diplomskog rada je istraživanje utjecaja koji turizam ima na ekonomski, ekološki, socijalni i kulturni aspekt života, te prikazati odabrana obilježja turizma Republike Hrvatske do 2004. godine. Rad se sastoji od pet poglavlja. U prvom poglavlju dane su definicije turizma i njegova obilježja, karakteristike turistickog tržišta, turistickih usluga, turisticke destinacije i turistickog proizvoda. U drugom poglavlju opisani su utjecaji koji turizam ima na ekonomske, ekološke, socijalne i kulturne aspekte života. U trecem poglavlju opisani su svjetski trendovi u turizmu. U cetvrtom poglavlju opisan je turizam u Hrvatskoj s aspekta ponude i potražnje koristeci turisticki promet i smještajne kapacitete. Prema anketi Tomas prikazana su obilježja turista u Hrvatskoj u 2004. godini. U petom poglavlju prikazana su obilježja turizma Republike Hrvatske do 2004. godine kroz odabrane ekonomske pokazatelje. Buduci da se radi o vrlo dinamicnom podrucju, vecina literature preuzeta je s Interneta, te iz postojece domace i strane literature. Od mnogobrojnih metoda znanstveno-istraživackog rada u ovom radu najzastupljenije korištene metode bile su metoda deskripcije, metoda analize, metoda sinteze te statisticka metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_26
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:03
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:03
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/942

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku