E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacijske promjene u poduzeću "Plava laguna" d.d. Poreč

Hreljak, Dalibor (2006) Organizacijske promjene u poduzeću "Plava laguna" d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (354kB)

Sažetak

Pod pojmom organizacija možemo sažeti više pojmova pa tako pod organizacijom možemo razumjeti: sustav radnih propisa i pravila, aktivnost organiziranja u jednom sustavu itd. Za pravilno definiranje organizacije neophodno je izdvojiti njezina osnovna obilježja a to su: zadatak koji se želi ostvariti, skladnost materijalnih sredstava i ljudskog potencijala i njihovo racionalno korištenje. Iz toga se može definirati organizacija kao svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke s najmanjim mogućim naporom i na bilo kojem području društvenog života. Organizacija omogućava realizaciju najsloženijih zadataka, ubrzava proces njihova izvršenja te smanjuje troškove za postizanje tih rezultata. Svrha organizacije ostvaruje se postizanjem ciljeva. Ciljevi organizacije nastaju iz ciljeva poduzeća prema svojim vizijama, idejama menadžmenta za čije ostvarenje izrađuju strategiju, definiraju zadatke, organiziraju rad itd. Organizacijske promijene su neophodne ako poduzeće želi biti dosljedno u provođenju svojeg cilja za trajnim uspijehom. Ovisno o tome što treba promijeniti u organizaciji imamo tri vrste promijena: promijene zaposlenih, strukturne promijene i tehnološke promijene. Postoje unutarnji i vanjski čimbenici organizacijskih promijena. Unutarnji čimbenici jesu oni čimbenici na koje poduzeće može djelovat svojim ljudskim i materijalnim potencijalom. Tu spadaju: ciljevi i strategija, tehnologija i zadaci, veličina poduzeća, kadrovi, proizvodi i lokacija. Vanjski čimbenici organizacije su oni čimbenici na koje se poduzeće mora prilagođavati želi li osigurat daljnji opstanak i razvoj. Tu spadaju: institucionalni uvijeti, integracijski procesi, tržište i razvoj znanosti i tehnike. Usklađivanjem ljudskih i materijalnih čimbenika proizvodnje uspostavljaju se veze i odnosi između i unutar čimbenika proizvodnje te se utvrđuju organizacijski postupci i primjenjuju organizacijska sredstva. Upravo se taj proces izgradnje organizacijske strukture, utvrđivanje organizacijskih postupaka i primjena organizacijskih sredstava naziva projektriranje organizacije. Poduzeće “Plava laguna“ d.d. Poreč osnovano je 1957g. kao ugostiteljsko-turističko poduzeće “Plava laguna“ i jedno je od prvih nositelja turističke ponude u Hrvatskoj. Kroz svojih 49 godina postojanja “Plava Laguna“ d.d. Poreč prošla je kroz niz organizacijskih oblika i udruživanja. Početak razvitka Društva od osnivanja pa do 1971. godine predstavlja prvu fazu koju karakterizira postavljanje ciljeva razvoja, određivanje intenziteta i dinamike ulaganja, ispitivanje tržišta i formiranje turističke ponude, kao i realizacija zacrtanih planova te analiza ekonomske i društvene opravdanosti uloženih sredstava. Drugo razdoblje od 1971. do 1976. godine značajno je po integracijskim procesima na razini općine Poreč. U prvom momentu izvršena je horizontalna integracija s manjim hotelsko-ugostiteljskim organizacijama u općini, te s hotelsko-turističkim poduzećem iz Novigrada, a potom je uslijedila i integracija sa cijelim poljoprivrednim sektorom, trgovinom i ribarstvom u Poreču. Početkom 1976. godine, primjenom ZUR-a, izvršena je organizacijska transformacija poduzeća u Složenu organizaciju udruženog rada “Plava laguna”, kojom je obilježeno treće razdoblje. Četvrto razdoblje započinje integracijskim promjenama 1987. godine, kada se veći porečki gospodarski sustavi udružuju u novu Složenu organizaciju udruženog rada “Plava laguna”, u kojoj će se naredne tri godine, do 1990. godine, i dalje obavljati sve djelatnosti bivšeg SOUR-a. Nove promjene potaknute su 1991. godine kada stupa na snagu Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća čime je započeo proces privatizacije u Republici Hrvatskoj. To se neminovno reflektiralo i na “Laguna Poreč”, te je po provedenoj pretvorbi, temeljem rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj, dana 03.09.1992. godine odlukom Osnivačke skupštine pretvorena u dioničko društvo. Dana 26.01.1993. godine, kod Privrednog suda u Rijeci, registrirano je “Laguna Poreč” d.d. poduzeće za ugostiteljstvo i turizam. Proces pravnog konstituiranja “Plave lagune“ d.d. Poreč zaokružuje se u veljači 1996. godine usklađenjem temeljnih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, te se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci registrira “Plava laguna” dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, aktom kojim poduzeće ujedno vraća svoje povijesno ime. Poduzeće je danas u vlasništvu Sutivan Investment Anstalt iz Vaduza (Kneževina Liechtenstein), tvrtke u vlasništvu Lukšić grupe. Procijenjena bilančana vrijednost poduzeća za 2003. godinu bila je oko 1.5 miljardi kuna dok je temeljni kapital bio 1.2 miljardi kuna. Osnovne djelatnosti društva su ugostiteljstvo i turizam no poduzeće je registrirano i za obavljanje dijelatnosti kao što su: završni, građevinski radovi, instalacijski radovi, trgovina na veliko i malo itd. Misija “Plave lagune“ d.d. Poreč je da postane najatraktivnija turistička destinacija na Mediteranu u ponudi smještaja i usluga sa najvišim standardima kvalitete. U društvu je tijekom 2004. godine bilo angažirano prosiječno 1027 radnika. Društvo raspolaže sa velikim brojem smještajnog kapaciteta. 2004. godine ti smještaji dosežu brojku od 21.568 tisuća od kojih 9.168 tisuća spada u čvrste obijekte (hoteli, apartmani) a 12.400 tisuća otpada na auto kampove. 2004. godine ostvareno je 2,189,789 noćenja od kojih 1,092,232 otpada na čvrste obijekte a 1,092,557 na outokampove. Najviše noćenja proveli su rezidenti Njemačke sa 30% a potom slijede Talijani, Austrianci itd. Neto dobit drustva 2004. godine iznosilo je 78,828 miljuna kuna.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_27
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:03
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:03
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/943

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku