E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Monetarni agregati i likvidnost gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Jurić, Tomislav (2006) Monetarni agregati i likvidnost gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (480kB)

Sažetak

Funkcioniranje suvremenog gospodarskog sustava nije moguće zamisliti bez novca i novčanih tijekova. Da bi živjeli uobičajenim životom i imali uobičajene ljudske odnose, ljudi su došli do saznanja da te odnose mogu najbolje urediti rabeći novac kao posrednika. Novac je nezamjenjiv posrednih gospodarskog života svake države i njezinih građana. Najvažnije pitanje svake monetarne vlasti je količina novca u prometu koja je potrebna kako se ne bi ugrozilo funkcioniranje cijelog gospodarskog sustava. Glavninu novčanog optjecaja čini depozitni novac koji emitiraju poslovne banke. Države emitira kovani novac, kojeg je u odnosu na ukupnu količinu novca u optjecaju svega nekoliko posto, a središnja banaka kao glavna monetarna institucija emitira papirni novac. Država i središnja banka nisu profitno vođenje u emisiji novca, pa kao takve nisu ravnodušne prema poslovnim banka i njihovoj ulozi u emisiji novca. U Republici Hrvatskoj vodeću ulogu u provođenju monetarne politike ima Hrvatska narodna banka. Provođenje monetarne politike i pronalaženje najefikasnijih instrumenata kontrole ne bi bilo moguće bez postojeće monetarne statistike odnosno bez mjerenja novca. Cilj ovog rada je prikazati razvoj i temeljne pojmove novca i novčanih agregata. Prvo poglavlje uvodi nas u pojam i funkcije novca, s osvrtom na povijest novca u svijetu, a dijelom i u Hrvatskoj. Drugo poglavlje predstavlja prikaz pojma i strukture monetarnih agregata s naglaskom na strukturu i kretanja monetarnih agregata u Republici Hrvatskoj. Budući da su monetarne institucije te koje na različite načine utječu na povećanje ili smanjenje količine novca u optjecaju u trećem poglavlju ove diplomske radnje riječ je o njima, kao i o instrumentima monetarne politike koju provodi središnja banka. U kontekstu objašnjavanja monetarnih agregata neophodno je spomenuti i objasniti pojam likvidnosti. Peto poglavlje ove diplomske radnje odnosi se na likvidnost, s naglaskom na likvidnost u bankarskom sustavu, te mehanizmima i instrumentima kojima se ona provodi.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2006_28
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:04
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/944

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku