E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena MRS-a 11 u "Uljanik" brodogradilištu. d.d., Pula

Glavaš, Iva (2006) Primjena MRS-a 11 u "Uljanik" brodogradilištu. d.d., Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (175kB)

Sažetak

U zadnje vrijeme postoji sve veća težnja stvaranju svjetskog tržišta i u tu svrhu neophodno je formirati jedinstveni sustav obračuna u cijelom svijetu. Manageri koji žele poslovati sa pravnom osobom u inozemstvu trebaju biti sigurni u kakvoj je financijskoj situaciji ta pravna osoba. Takvu sigurnost mogu steći jedino uvidom u financijske izvještaje određenog gospodarskog subjekta, pod uvjetom da se financijski izvještaji izrađuju i prezentiraju u oba gospodarska sustava na isti način. Cilj poslovanja svakog društva i njegovog aktivnog djelovanja na tržištu je ostvarivanje dobiti. Da bi društvo bilo uspješno, potrebno je njime upravljati. Upravljačka funkcija obuhvaća funkcije planiranja, odlučivanja, rukovođenja i kontroliranja. Sve te funkcije mogu se uspješno obavljati samo ukoliko postoje potpune, pravovremene i precizne informacije. U ranijem ustrojstvu naših društava pa tako i brodogradilišta, računovodstvena funkcija nije omogućavala pripremu informacija za managere i vlasnike zbog krutih propisa, koji su bili na snazi i obvezatnosti zadovoljavanja informacijskih zahtjeva, prvenstveno eksternih korisnika. Donošenjem Zakona o računovodstvu, a time i obveznom primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda (danas Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja), nadalje se pridonosi razvoju u prvom redu financijskog računovodstva. Njegov su output temeljni financijski izvještaji: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke i politike. U svom poslovanju, gospodarski subjekti koriste računovodstvene informacije. Kako bi se te informacije mogle uspoređivati s onima u razvijenim zemljama, potrebno je da su sastavljene po jednakim načelima, odnosno po Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Međunarodna harmonizacija izvještavanja bitna je zbog toga što postoje poteškoće u razumijevanju sadržaja godišnjih izvještaja kod njihova prezentiranja na međunarodnoj razini. Iako se danas MSFI-ovi smatraju svjetski prihvatljivim standardima računovodstvenog izvještavanja, posljednjih je godina prisutan i snažan proces harmonizacije između MRS-eva i US GAAP-a*. Cilj toga je oblikovanje jedinstvenih međunarodnih računovodstvenih standarda, koji će kao takvi važiti u međunarodnom računovodstvenom prostoru. U ovom diplomskom radu prikazat će se primjena Međunarodnog računovodstvenog standarda 11 – Ugovor o izgradnji u ULJANIK Brodogradilištu, d.d., društvu koje ima važnu ulogu u razvoju grada Pule. Cilj rada je prikazati primjenu upravo MRS-a 11 kao jednog od najspecifičnijih MRS-eva u brodogradnji. Pri izradi ovog rada korišteni su podaci prikupljeni iz stručne literature, a podaci koji se odnose na samo društvo dobiveni su od stručnih službi društva. U drugom poglavlju predstavljeno je dioničko društvo ULJANIK Brodogradilište, njegov razvoj, djelatnost i organizacijska struktura. Predstavljeni su osnovni podaci društva koji ukazuju na poslovanje posljednjih godina. Treće poglavlje, odnosi se na Međunarodne standarde financijskog izvještavanja. Objašnjen je sam pojam, potreba za njihovom primjenom te razvoj i upotreba MSFI-a kao i MRS-eva na međunarodnoj i nacionalnoj razini. U četvrtom poglavlju namjera je objasniti značajnije odredbe ugovora o građenju prema Zakonu o obveznim odnosima. Peto poglavlje razrađuje sam MRS 11 – Ugovor o izgradnji i njegovu primjenu u ULJANIK Brodogradilištu uz primjere kalkulacija određenih gradnji.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_29
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 12:58
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 12:58
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/945

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku