E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Regionalna politika Europske unije

Glavaš, Lara (2006) Regionalna politika Europske unije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (552kB)

Sažetak

Regionalna politika Europske unije je zajednička politika koja se temelji na financijskoj solidarnosti, a nastala je kao odgovor na probleme koji su se pojavili uslijed razvoja zajedničkog tržišta i potrebe da se smanji razlika u stupnju razvijenosti raznih regija unutar Europske unije. Važan zadatak regionalne politike je također podizanje razine životnog standarda i kvalitete života, jačanje zajedništva među zemljama članicama te gospodarska i društvena kohezija. Potpora regijama zemalja članica Europske unije koje zaostaju u razvoju ostvaruje se pomoću Kohezijskog fonda te četiri Strukturna fonda. Zadaća tih fondova je da bitno utječu na konkurentnost regija i pridonesu poboljšanjima u uvjetima života građana, posebno u siromašnijim regijama. Za nove zemlje članice, Europska unija je dok su još bile pridružene članice razvila posebne programe predpristupne pomoći u koje spadaju PHARE, ISPA, SAPARD program koji su razvijeni kako bi se u zemljama kandidatkinjama što brže provele gospodarske, institucionalne i političke reforme. U većini zemalja korisnica Kohezijskog i Strukturnih fondova došlo je do porasta BDP-a, smanjila se nezaposlenost, povećala produktivnost rada i došlo je do smanjenja razlika između najmanje razvijenih regija i ostalih regija unutar Europske unije. Ulaskom novih zemalja članica 2004. godine regionalne razlike unutar Europske unije su se udvostručile pa će ciljevi regionalne politike u budućnosti biti jačanje kohezije unutar Unije, poboljšanje kvalitete za poticanje održivoga i ravnomjernog razvoja, jačanje ciljeva Europske unije te stvaranje novog partnerstva potrebnog za postizanje kohezije. Razvoj regionalne politike jedan je ključnih uvjeta ulaska u Europsku uniju, no Hrvatska je još uvijek jedna od rijetkih zemalja koja nema razvijenu politiku regionalnog razvoja. Trenutno u Hrvatskoj postoji samo niz zakona koji se bave pitanjima regionalnog razvoja pa je vrlo važno da se čim prije uspješno izradi politika regionalnog razvoja. Pri izradi ovog rada korištena je induktivna metoda, kvantitativna metoda, metoda komparacije te statistička i matematička metoda. Cilj ovog rada je spoznati regionalnu politiku Europske unije i način funkcioniranja, analizirati rezultate njezina provođenja i stanje regionalne politike u Hrvatskoj. Rad je podijeljen u nekoliko dijelova. U drugom poglavlju rada dane su opće odrednice regionalne politike Europske unije, opisana su njezina načela, ciljevi, instrumenti i institucije regionalne politike. U trećem poglavlju opisani su rezultati regionalne politike koji su praćeni kroz stope rasta, bruto domaćeg proizvoda i stope nezaposlenosti u zemljama članicama Europske unije. U četvrtom poglavlju opisana su obilježja regionalne politike Republike Hrvatske, poteškoće i nedostaci postojeće politike, programi pomoći Europske unije Hrvatskoj te sudjelovanje Hrvatske u Inicijativama Europske unije. Peto poglavlje je zaključak koji predstavlja osvrt na obrađenu temu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_30
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:04
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:04
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/947

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku