E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Plava laguna" d.d. Poreč

Vadinjof, Tijana (2006) Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Plava laguna" d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (428kB)

Sažetak

Razvojem i emancipacijom radnika i njihovom organizacijskom borbom dolazi do uvažavanja nekih zahtjeva radnika i veće brige za uvjete rada u poduzeću. Pojavljuje se niz novih službi i teorija kojima se žele aktualizirati problemi koji se tiču radnika ( međuljudski odnosi). Te su se službe u prošlosti svodile na primanje i otpuštanje radnika, ali je situacija danas drugačija te se radnicima pridaje veća pažnja, a to je ujedno posljedica jačanja demokratskih odnosa i pojava sindikata. Poslije 1. svjetskog rata javljaju se tzv. personalne službe koje su se brinule o regrutiranju i raskidu radnog odnosa, evidenciji radnika i sl. Odnos tada prema radniku je strogo administrativan. Razvojem sve složenijih i opsežnijih poslova koji su vezani uz kadrove formiraju se kadrovske službe. Kadrovske službe vode brigu za uvjete rada i život u poduzeću i izvan njega, posvećuju pažnju stručnoj i društvenoj izobrazbi radnika, te njihovoj afirmaciji. Svaka organizacija pada ili prolazi na ljudima. Ljudi su živi element organizacije i oni je moraju provoditi tj. pretočiti u život a to ovisi o sposobnosti i znanju. Radnici u poduzeću su važan faktor organizacije, utječu na oblikovanje organizacijske strukture poduzeća svojim znanjem i sposobnošću. Djelatnost ljudskog potencijala pojavljuje se kao organizacijski podsustav, kao jedna od važnijih poslovnih i razvojnih funkcija poduzeća. Ta se funkcija ne svodi samo na organizacijski oblik već je u intenzivnoj interakciji sa svim drugim funkcijama i službama poduzeća, ali i sa okruženjem od lokalne razine, regionalne, pa i državne uprave. Poduzeće treba za ispunjenje svih proizvodnih i ekonomskih zadataka u prvom redu ljude. Sredstva za proizvodnju mogu doći do izražaja samo ako ih ljudi upotrebljavaju, kontroliraju, održavaju, u protivnom to su beskorisni predmeti. Sredstva za rad sudjeluju pasivno, a ljudi aktivno u proizvodnom procesu. Maksimalan učinak postiže se kada čovjek sebe učini korisnim, kada se rad u poduzeću organizira tako da ga zadovoljava i osobno i kao člana skupine. Realizacija maksimalnog stupnja je teška zato što svaki čovjek ima svoje potrebe i interese, tako da se postavlja problem pred organizaciju većeg broja ljudi. Treba izvršiti takvu organizaciju da se zadovolje interesi velikog broja pojedinaca i zajednički interesi organizacije. Iz ove problematike definiran je predmet istraživanja.Predmet istraživanja ovod rada je važnost upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Plava Laguna" d.d. Poreč (u daljnjem tekstu Društvo), kao jednog od najznačajnijih činitelja uspješnog poslovanja i razvoja Društva s posebnim naglaskom na odnos Društva prema radnicima i odnos radnika prema Društvu, koji se temelji na ostvarenju što humanijeg međusobnog odnosa. Cilj i zadatak ovog rada je općenito prikazati kakva je organizacijska struktura u Društvu s posebnim osvrtom na Službu za pravne, opće i kadrovske poslove. Razvoj poduzeća zahtjeva da se organizacija te službe prilagodi novoj situaciji, da joj se podigne rang u odnosu na prethodne personalne služe. Prikazat će se kako je to realizirano unutar Društva, pogotovo u zadnjih desetak godina, kada su bila neophodna značajnija ljudska (humana) i materijalna (obrazovanje, usavršavanje, ocjenjivanje) ulaganja u radnike. U cilju obrade odabrane teme , rad je podijeljen na dvije veće cjeline. Prva cjelina je teorijski dio, a odnosi se na definiranje samog pojma upravljanja ljudskim potencijalima, ulogu ljudskih potencijala te budući razvoj kadrovske politike. Druga cjelina u kratkim crtama predstavlja Društvo, kroz informacije o organizacijskoj i vlasničkoj strukturi poduzeća, kapacitetima, turističkoj ponudi, strukturi kadrova, fizičkom obimu prometa i ekonomsko - financijski podaci. Detaljnije je prikazana organizacija službe upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću, a sastoji se od nekoliko poglavlja. Kroz poglavlja opisuje se proces realizacije funkcije ljudskih potencijala u poduzeću. Opisana je analiza radnih mjesta, analizirani su postupci pridobivanja radnika, opis odabira radnika, uvođenja radnika u posao, mogućnost profesionalnog razvoja kroz razvoj karijere, obrazovanja i prekid radnog odnosa, uloga motivacije kao poticaj uspješnosti na radu. Na kraju, dana je ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje poslovanja. Pri izradi ovog diplomskog rada korištena je stručna literatura, podaci iz Društva, te slijedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna, analiza i sinteza, deskriptivna metoda i metoda komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_34
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:02
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/950

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku