E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

SME i gospodarski rast

Radolović, Lorna (2006) SME i gospodarski rast. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (370kB)

Sažetak

Mala su i srednja poduzeća odigrala vrlo važnu ulogu u gospodarstvima razvijenih zemalja zapadne Europe i svijeta, ona su i danas vrlo značajan oslonac i činilac njihovog gospodarstva. Uspješna MSP-a mogu značajno doprinijeti povećanju zapošljavanja kroz stvaranje novih radnih mjesta, punjenju državnog proračuna kao i standardu stanovništva, a važnu ulogu imaju i u području inovacija, poboljšanju gospodarske strukture, obogaćivanju ponude i razvitka novog poduzetništva. Kao neke od poznatih značajki MSP-a možemo navesti njihovu bržu prilagodljivost promjenama, dinamičnost u nastanku i prestanku, te prije svega disperziju poslovnog rizika. Mala i srednja poduzeća važnu bi ulogu i doprinos trebali preuzeti i u gospodarskoj obnovi i razvoju gospodarstva Republike Hrvatske. Daljnja njihova uloga i doprinos treba biti uključivanje nacionalnog gospodarstva u procese globalnih mreža i međunarodne konkurentnosti. Da bi tu svoju ulogu i doprinos MSP-a mogla ostvariti potrebno je osloboditi i poticati ljudsko stvaralaštvo putem razvoja znanosti i osobne inicijative. Glavni su ciljevi ovog rada utvrđivanje aktualnog položaja i uloge malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj, ustanovljavanje problema s kojima se u svom djelovanju susreću i na osnovi toga definirati daljnje potrebne poticajne mjere potrebne za poboljšanje njihova položaja i unapređenje njihova razvoja. Ovaj se rad sastoji od sedam dijelova. 3 Prvi je dio ovog rada Uvod. U uvodu će se definirati problem rada i predmet istraživanja, odrediti svrha i ciljevi istraživanja, navesti najznačajnije znanstvene metode koje su korišene pri njegovoj izradi, te obrazložiti struktura samog rada. U drugom djelu, naslova Značajke malih i srednjih poduzeća navedeni su ključni doprinosi MSP-a cjelokupnom gospodarstvu neke zemlje. Nadalje je u sklopu ovog djela naglasak dan definicijskom određenju malog gospodarstva kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. U jednom od podnaslova ovog djela mala se i srednja poduzeća uspoređuju sa velikima i na osnovi toga se dolazi do njihovih prednosti i nedostataka. U trećem djelu prati se razvoj MSP-a kroz gospodarski razvoj razvijenih zemalja i Hrvatske, prikazuje se analiza stanja u hrvatskom gospodarstvu, te se navodi ocjena njegove konkurentnosti koju mu na osnovi istraživanja Nacionalno vijeće za konkurentnost daje. U četvrtom se djelu naziva Analiza stanja MSP-a u Hrvatskoj vrši brojčana analiza, analiza stanja i zaposlenosti u MSP-ima u Hrvatskoj. U petom smo djelu s obzirom na ulogu MSP-a u gospodarskom razvoju Hrvatske naveli ciljeve i pretpostavke njihova razvoja, kao i predviđene sadašnje i potrebne buduće poticajne mjere. Razvoj MSP-a u Istarskoj županiji naslov je šestog djela ovog rada. U ovom smo se djelu pobliže osvrnuli na razvoj MSP-a u Istri, na njihov rast i programe poticanja koji tome pogoduju. U posljednjem, sedmom djelu Zaključku, sustavno će se prezentirati najvažniji rezultati ovog diplomskog rada. U izradi ovog rada koristilo se je više znanstvenih metoda u odgovarajućoj kombinaciji, kao npr. metode analize i sinteze, metoda komparacije, metoda klasifikacije, statistička metoda i povjesne metode.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_42
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:00
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/960

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku