E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Socijalna politika u Hrvatskoj

Gašprotić, Sanda (2007) Socijalna politika u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (488kB)

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je analiza postojeće socijalne politike u Hrvatskoj, njezin položaj unutar okvira globalizacije, kao i potreba prilagodbe hrvatskog socijalnog modela , modelu ˝proširene socijalne Europe˝. Globalizacija, kao posljedica razvoja, vrši pritisak na socijalna prava u pravcu njihova sužavanja kako širenje državnog intervencionizma ne bi ugrozilo dinamiku i fleksibilnost tržišnog mehanizma koji osigurava uspješan gospodarski rast. Hrvatska ima prevelike socijalne izdatke koji su ujedno i nedovoljno efikasni u smanjenju ekonomske nejednakosti i siromaštva. Socijalni transferi su ograničeni glede suzbijanja istih. Prevelika se sredstva troše na socijalnu zaštitu i socijalnu politiku s ciljem eliminiranja siromaštva. Republika Hrvatska, kao kandidatkinja za priključenje u EU, svoju socijalnu politiku mora prilagoditi europskom socijalnom modelu, tzv. konceptu ˝proširene socijalne Europe˝, te sudjelovati u kontinuiranoj izgradnji socijalne Europe. ˝Socijalna Europa˝ zahtijeva investiranje u ljudski potencijal (podizanje kvalitete), borbu protiv socijalne isključenosti, borbu za jednakost među spolovima, te primjenu aktivne politike zapošljavanja. Na putu pridruživanja EU, Hrvatska se suočava s nizom nedostataka u području socijalne politike i socijalnog dijaloga. U prvom djelu radnje objašnjen je razvoj socijalne politike, koja je evaluirala kroz čitavu povijest kao rezultat brojnih društvenih i političkih utjecaja, počevši od Srednjeg vijeka kada na nju značajna utjecaj ima Crkva, pa sve do današnjeg suvremenog utjecaja globalizacije. U drugom i trećem djelu teoretski su navedeni i objašnjeni pojmovi socijalne države i socijalne politike, a ujedno je detaljnije analiziran hrvatski socijalni model. U zadnjem djelu ove diplomske radnje navedeni su i analizirani postojeći sustavi socijalne politike Republike Hrvatske. Tijekom provedenog znanstvenog istraživanja u svrhu spoznaje znanstvenih činjenica, stavova, zaključaka i teorija te izrade diplomskog rada ˝Socijalna politika u Hrvatskoj˝ korištene su sljedeće znanstvene metode: induktivna metoda (na temelju pojedinačnih činjenica dolazi se do općeg zaključka), deduktivna metoda (poznavanje općih načela, znanja, stavova pomoću kojih se shvaća ono posebno, pojedinačno), metoda analize i sinteze (proces raščlanjivanja složenih misaonih tvorevina na jednostavnije elemente i spajanje istih u jedinstvenu cjelinu u kojoj su dijelovi te cjeline međusobno povezani), metoda apstrakcije koja počiva na analizi (namjerno odvajanje bitnih elemenata od nebitnih) i metoda konkretizacije. Između ostalog, korištena je i metoda dokazivanja koja se bazira na dokazivanju prethodno postavljene teze, te podrazumijeva prikupljanje argumenata za tu tezu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_5
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika > 316 Sociologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:01
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/961

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku