E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Bankarstvo u Hrvatskoj

Melon, Ljubica (2006) Bankarstvo u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (264kB)

Sažetak

Kao i su svakoj državi i u Hrvatskoj je bankarstvo jedno od najprofitabilnijih djelatnosti koji usprkos raznim zakonskim i ekonomskim ograničenjima, ipak se nastavlja razvijati. Banke su obavezne u svojim djelatnostima poštivati donesene mjere, norme i instrumente ekonomske politike zemlje na čijem području djeluju. Zbog svoje osnovne uloge banke su institucije čija je osnovna djelatnost upravljanje ekonomskim procesima i neposredno sudjelovanje u pronalaženju optimalnog rješenja akumulacije kapitala i upotrebe tog kapitala u proizvodnji i prometu, tj. realizaciji gospodarske aktivnosti. U Hrvatskoj se nakon osamostaljivanja pojavljuju nove banke koje su novoosnovane ili su nastale diobom starih banaka bivše Jugoslavije. U ovom radu prikazuje se poslovanje hrvatskog bankarstva u novijoj hrvatskoj povijesti, evoluciju vlasništva, povećanje profitabilnosti i razvoj upravljanja kreditnim rizicima. Osnovni je cilj ovog rada prikazati i analizirati stanje hrvatskog bankarstva od sredine devedesetih godina prošlog stoljeća do danas. Bankarstvo se često zna definirati kao umijeće upravljanja kreditnim rizicima i to je jedno od temeljnih zadaća poslovanja banaka. Banke u jednom dijelu koriste vlastiti kapital u svojem poslovanju, ali glavnina sredstava kojim banke raspolažu proizlazi od njihovih deponenata. To se pokazalo osobito važnim na hrvatskom bankarskom tržištu tijekom bankarske krize krajem devedesetih. Bankarstvo se okreće informatičkoj tehnologiji u cilju zadovoljavanja potreba klijenata, povećanja tržišta, praćenja konkurentnosti drugih banaka i zadnjeg, ne manje važnog, smanjivanja troškova poslovanja. Današnja konkurencija u bankarskom sektoru nameće svim bankama ubrzani tempo razvijanja informatičke tehnologije, internet plaćanja, umrežavanje bankomata i eftposova, izdavanja kreditnih i debitnih chip kartica i drugih informatičkih izazova. U prvom poglavlju diplomskog rada obrađivat će se tema o razvoju hrvatskog bankarstva od osamostaljenja Hrvatske do današnjih dana. Centralna je banka postavljanjem novih ciljeva i donošenjem novih zakona oblikovala novu povijest hrvatskog bankarstva i dala novi smjer u odnosu na bankarstvo u bivšoj Jugoslaviji. Upravo je novi ustroj zakona i pravila definirao strukturu vlasništva i broj banka koje veličinom aktive dominiraju na tržištu. Načini i rezultati takvih strukturnih promjena pojašnjeni su u drugom poglavlju. Sljedeće poglavlje prikazuje detaljniju analizu bankarskih bilanci, te je dan poseban osvrt na veličine aktiva većih banaka koje danas vode na financijskom tržištu. Likvidnost i profitabilnost bankarskog sustava su tema obrađena u četvrtom poglavlju. U tom se poglavlju detaljnije opisuje likvidnost i problematika krize u bankarskom sektoru koja se dogodila krajem 90-tih godina. Prihodi i rashodi kao vrlo važna stavka u sustavu koja omogućuje da bankarska industrija bude na vodećim mjestima što se tiče profitabilnosti, detaljnije se obrađuju u petom poglavlju. Ovdje se nalaze informacije o tome na koji se način banke bore da smanje troškove poslovanja i zadrže profite na razini prijašnjih godina. Trka za profitom postaje problem na kojeg nailaze bankari jer u mnogim situacijama želja za što većim profitom nije u skladu sa temeljnim načelom bankarskog poslovanja, a to je sigurnost. U zadnje vrijeme raznim zakonima HNB pokušava obraniti tu sigurnost i nameće bankama da posvete veću pažnju u upravljanju kreditnim i valutnim rizicima. Politika upravljanja rizicima obrađena je u šestom poglavlju. Zadnje godine bilježe i sigurnije plasiranje sredstava na tržište te dodatne napore bankara da prikupe sredstava na domaćem tržištu. Način prikupljanja i plasiranja sredstava obrađen je u sedmom poglavlju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/63
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 20 Jan 2012 10:11
Zadnja promjena: 20 Jan 2012 10:11
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/984

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku