E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacijska struktura poduzeća "Uljanik d.d."

Učkar, Dragan (2006) Organizacijska struktura poduzeća "Uljanik d.d.". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (983kB)

Sažetak

Ovaj diplomski rad je iz predmeta "Poslovna organizacija", a tema je vezana za problematiku organizacijske strukture u poduzeću. Prvi dio rada teoretskog je karaktera za što sam koristio dostupnu literaturu iz tog područja, gdje se govori općenito o elementima, oblicima, formalnoj i neformalnoj organizaciji, organizacijskim razinama i vrstama organizacijske strukture. Zadatak organizacijske strukture je da nađe odgovor na pitanje kako moraju biti podijeljeni i povezani elementi poduzeća da bi ono uspješno poslovalo u datim uvjetima. Svako poduzeće može poslovati u specifičnim uvjetima, stoga opća metodologija organizacijske strukture nije propisana već je prepuštena samom organizatoru na izbor. Za ovaj rad izabrane su organizacijske strukture po Sikavici. S obzirom na način odnosno kriterij raščlanjivanja ukupnog zadatka poduzeća i formiranje organizacijskih jedinica govori se o dvjema osnovnim vrstama organizacijske strukture: funkcionalna i divizionalna. U drugom dijelu rada prikazane su osnovne karakteristike velikih hrvatskih brodograđevnih poduzeća ("3. maj" u Rijeci, "Brodosplit" u Splitu, "Brodotrogir" u Trogiru i "Uljanik" u Puli), njihovo poslovanje, uloga u gospodarstvu Republike Hrvatske te analiza postojećeg stanja velikih hrvatskih brodograđevnih poduzeća. Treći dio rada upoznaje nas sa poslovnom situacijom poduzeća Uljanik d.d. koje je osnovano još prije 149 godina. Uljanik je nastao pretvorbom društvenog poduzeća pod istim imenom čije su osnovne djelatnosti brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, pa da bi pobliže predočili poslovnu situaciju poduzeća Uljanik d.d. prikazujemo povijesni razvoj Uljanika d.d., temeljni kapital, financijske rezultate poslovanja Uljanika d.d., privatizaciju poduzeća te ciljeve poduzeća i izglede za budućnost. Četvrti dio rada upoznaje nas s odabranim poduzećem iz gospodarstva, poduzeće "Uljanik d.d.". Uz kratak prikaz osnivanja i razvoja poduzeća, dani su podaci o poslovanju poduzeća. Na osnovi podataka dobivenih u poduzeću prikazana je organizacijska struktura Uljanika d.d. i, na kraju, je dana ocjena stanja organizacijske strukture poduzeća. Uloga organizacijske strukture veoma je bitna za poduzeće te se taj pojam često poistovjećuje sa organizacijom, što nije točno. Po M. Novaku1 organizacija je širi pojam od organizacijske strukture, te je organizacijska struktura jedan najvažniji element organizacije. Može se reći da je organizacijska struktura dinamičan faktor organizacije jer sve promjene koje se dešavaju u organizaciji, bilo da su uvjetovane vanjskim ili unutarnjim faktorima utječu, izazivaju promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća. Obzirom da je organizacijska struktura poduzeća jako bitna za poduzeće, razumljivo je da se veliki broj autora bavio tom problematikom i pokušao je objasniti. Svi su oni dali svoju definiciju organizacijske strukture, ali se smatra da je najsvrishodnija i najprihvatljivija definicija M. Novaka2: organizacijska struktura podrazumijeva sveobuhvatnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno poslovanja. Svrha ovog rada je pobliže upoznavanje s temom organizacijske strukture poduzeća.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/71
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 20 Jan 2012 10:12
Zadnja promjena: 20 Jan 2012 10:12
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/993

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku